Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 16/11/2020
A/A: 114 / 2020

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Στη μνήμη του Μεγάλου Ευεργέτη του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων Σωτηρίου Βερσή, ο οποίος κληροδότησε την κινητή και ακίνητη περιουσία του στο Σ.Ε.Π., το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π. έχει καθιερώσει την απονομή βραβείων που φέρουν το όνομά του.

Τα Βραβεία «ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΕΡΣΗ» είναι οικονομικά και απονέμονται κάθε έτος σε τρία (3) Μέλη του Σ.Ε.Π. που πέτυχαν την εισαγωγή τους σε σχολή Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι., αντιστοιχούν δε στο ποσό των επτακοσίων Ευρώ (€ 700) έκαστο.

Η επιλογή γίνεται από επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ./Σ.Ε.Π., τον Γενικό Έφορο Σ.Ε.Π. και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ηθικών Αμοιβών, λαμβάνοντας υπόψη τις παρακάτω προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής:

  1. Ο/Η υποψήφιος/α να είναι ενεργό μέλος της Προσκοπικής Κίνησης τουλάχιστον τα τελευταία 5 χρόνια (απογραφή 5 τελευταίων ετών),
  2. Ο/Η υποψήφιος/α να είναι αριστούχος μαθητής/μαθήτρια του Λυκείου,
  3. Ο αριθμός μορίων και η σειρά εισαγωγής του/της υποψήφιου/ας σε σχολή Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. και
  4. Η απόσταση του τόπου διαμονής του από τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Περαιτέρω, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Σ.Ε.Π. 2018-2027 και της Στρατηγικής Προτεραιότητας «Οι Άνθρωποί μας / Οι Εθελοντές μας», με σκοπό τη συμβολική αλλά και ταυτόχρονα έμπρακτη υποστήριξη και ενθάρρυνση των Ενηλίκων Στελεχών μας που ξεκινούν τη φοιτητική τους ζωή παράλληλα με την ενασχόλησή τους σε Προσκοπικό Σύστημα, για ακόμη μία χρονιά το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να απονείμει δύο (2) επιπλέον ειδικά βραβεία, σε Μέλη του Σ.Ε.Π. που πέτυχαν την εισαγωγή τους σε σχολές των περιοχών Καστοριάς, Φλώρινας, Δράμας, Σερρών, Μυτιλήνης και Χίου και παράλληλα με τις σπουδές τους επέλεξαν την εγγραφή και την ενασχόλησή τους ως Βαθμοφόροι σε Προσκοπικά Συστήματα των παραπάνω περιοχών.

Για την επιλογή των υποψηφίων για το έτος 2020, παρακαλούνται οι Περιφερειακοί Έφοροι όπως αποστείλουν μέχρι την Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 (e-mail: dxasilidi@sep.org.gr ή fax: 2107236561) πίνακα υποψηφίων που πληρούν κατά τη γνώμη τους τα ανωτέρω κριτήρια, συνοδευόμενο από επιστολή για κάθε υποψήφιο/α, στην οποία θα αναφέρουν τα παρακάτω:

– Βαθμό απολυτηρίου Λυκείου,

– Σε ποια σχολή Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. εισήχθη, με πόσα μόρια και σε ποια σειρά (π.χ. 5η, 8ος κ.ο.κ.),

– Τα σημερινά καθήκοντά του/της στο Σ.Ε.Π. και

– Δύο λόγια γενικά για την προσκοπική του/της δράση.

Παράλληλα, υπενθυμίζουμε την Ανακοίνωση Γ.Ε. 94/7.9.2020 «Επιτυχόντες Ανιχνευτές και Ενήλικα Μέλη στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» και καλούμε όλους τους Αρχηγούς Συστημάτων, τους Αρχηγούς Προσκοπικών Δικτύων, τους Αρχηγούς Κοινοτήτων Ανιχνευτών αλλά και τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ατομικά να συμπληρώσουν μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία την ηλεκτρονική φόρμα επιτυχόντων στην ηλεκτρονική διεύθυνση  εφόσον δεν έχει γίνει αυτό μέχρι τώρα.

Με τα βραβεία αυτά, αφενός εκπληρώνεται η βούληση του Μεγάλου Ευεργέτη του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων Σωτηρίου Βερσή, αφετέρου ελπίζουμε ότι η ηθική αναγνώριση και η συμβολικού χαρακτήρα οικονομική αυτή αρωγή αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο για τους νέους μας στον αγώνα για το μέλλον τους.

Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 110 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.

4 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 114 2020.pdf