Αγαπητοί συνεργάτες,

Λόγω της, από 18/9/2017, παραίτησης του Τσαγκαρουσιάνου Διονυσίου από τα καθήκοντά του ως Αρχηγού Συστήματος του 2ου Συστήματος Προσκόπων Πάτρας, καλούνται οι έχοντες τα τυπικά προσόντα, να προτείνουν εντός 20 ημερών, υποψηφίους για την θέση του Α.Σ., δηλαδή μέχρι 8/10/2017.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται προς την Περιφερειακό Έφορο. Κάθε υποψηφιότητα πρέπει να συνοδεύεται από:

 

-Την έγγραφη συγκατάθεση και επιθυμία του υποψήφιου.

-Το προσκοπικό βιογραφικό του υποψηφίου.

-Σχέδια Τριετούς και Ετήσιου Προγράμματος για το Σύστημα

Η πρόταση μπορεί να γίνει από 2 τουλάχιστον Βαθμοφόρους, ηλεκτρονικά (pedpelop@sep.org.gr). Κάθε υποψήφιος, μέχρι την ημέρα της Συνεδρίασης Ανάδειξης πρέπει να προσκομίσει αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (Γενικής Χρήσης) ή υπεύθυνη δήλωση όπως αυτή αναφέρεται στην παράγραφο 5.1 του Κανονισμού Διοίκησης Οργάνωσης & Λειτουργίας του ΣΕΠ. Η μη προσκόμιση του εγγράφου αποτελεί λόγο ακύρωσης της υποψηφιότητας.

Οι έχοντες τα τυπικά προσόντα Βαθμοφόροι είναι:

Τσαγκαρουσιάνος Διονύσιος, Μασούρας Ευάγγελος, Κυριαζής Γεώργιος, Κοσμόπουλος Στέλιος, Μασούρας Γεώργιος, Θεοδωρόπουλος Αλέξανδρος, Πανίδου Άννα, Ζαχαρόπουλος Κωνσταντίνος, Σπυρόπουλος Παναγιώτης, Μίχας Κωνσταντίνος, Ντότσικας Νικόλαος, Πετρή Μαρούλα, Σχοινά Ελένη, Θεοτοκάτος Στέλιος-Ανδρέας, Ηλιοπούλου Βασιλική.

 

Η παρούσα να διανεμηθεί ενυπόγραφα στους ανωτέρω με ευθύνη του Α.Σ.

 

 

 Με Προσκοπικούς Χαιρετισμούς

Ισμήνη Κρεμμύδα

  Περιφερειακός Έφορος Προσκόπων

Δυτικής Πελοποννήσου

[info] Διαδικασία ανάδειξης Αρχηγού Συστήματος 2ου Πάτρας [/info]