Αγαπητοί συνεργάτες,

Λόγω της λήξεως προσεχώς, της Εντολής της Αρχηγού Συστήματος του 6ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Ρίου, καλούνται οι έχοντες τα τυπικά προσόντα, να προτείνουν εντός 20 ημερών, υποψηφίους για την θέση του Α.Σ. δηλαδή μέχρι 20/8/2017.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται προς την Περιφερειακό Έφορο. Κάθε υποψηφιότητα πρέπει να συνοδεύεται από:

 

-Την έγγραφη συγκατάθεση και επιθυμία του υποψήφιου.

-Το προσκοπικό βιογραφικό του υποψηφίου.

-Σχέδια Τριετούς και Ετήσιου Προγράμματος για το Σύστημα

 

Η πρόταση μπορεί να γίνει από 2 τουλάχιστον Βαθμοφόρους, ηλεκτρονικά (pedpelop@sep.org.gr). Κάθε υποψήφιος, μέχρι την ημέρα της Συνεδρίασης Ανάδειξης πρέπει να προσκομίσει αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (Γενικής Χρήσης) ή υπεύθυνη δήλωση όπως αυτή αναφέρεται στην παράγραφο 5.1 του Κανονισμού Διοίκησης Οργάνωσης & Λειτουργίας του ΣΕΠ. Η μη προσκόμιση του εγγράφου αποτελεί λόγο ακύρωσης της υποψηφιότητας.

 

Οι έχοντες τα τυπικά προσόντα Βαθμοφόροι είναι:

Ακριβός Βασίλης, Αντωνοπούλου Κορνηλία, Αργυρακόπουλος Θανάσης, Ασημακόπουλος Φαίδονας, Βούλγαρης Γιώργος, Ζαπαντιώτη Ελένη, Ζέρβας Βασίλης, Κατσένης Αλέξανδρος, Κωστίνα Ηλέκτρα, Κωστίνα Μαρία, Μαυροκοτα Παναγιώτα, Μπετιχαβά Ελένη, Μπότσαρη Νικαέλλα, Πολίτης Μάριος, Πολίτης Νικόλαος, Ρόκου Δήμητρα.

 

Η παρούσα να διανεμηθεί ενυπόγραφα στους ανωτέρω με ευθύνη της Α.Σ.

 

 Με Προσκοπικούς Χαιρετισμούς

Ισμήνη Κρεμμύδα

  Περιφερειακός Έφορος Προσκόπων

Δυτικής Πελοποννήσου

[info] Διαδικασία ανάδειξης Αρχηγού Συστήματος 6ου Ρίου

[/info]