synedrio2014_banner_01

Σε εφαρμογή των διατάξεων του Οργανισμού Σ.Ε.Π. (Π.Δ. 71/16.4.2014 – Φ.Ε.Κ. 115Α/12.5.2014), το Διοικητικό Συμβούλιο, στη συνεδρίαση της 17ης Οκτωβρίου 2016 καθόρισε τη διαδικασία ανάδειξης των Βαθμοφόρων, Μελών Ε.Κ.Σ. και Μελών Ε.Π.Π. ως μελών της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων» για τα έτη 2017 και 2018.

Οι Αναδείξεις των Βαθμοφόρων για τη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθούν στα Συνέδρια των Περιφερειακών Εφορειών, τα οποία θα συγκληθούν με ένα εκ των θεμάτων της ημερησίας τους διάταξης την «Ανάδειξη Βαθμοφόρων ως μελών της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος Σώμα Ελλήνων Προσκόπων», σύμφωνα με τον Κανονισμό Διοίκησης – Οργάνωση και Λειτουργία Σ.Ε.Π. (Μέρος 2ο, άρθρο 4, παρ. 4.1.). Σε περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί το ετήσιο Συνέδριο προγραμματισμού και αξιολόγησης της Περιφερειακής Εφορείας ή πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε άλλη ημερομηνία πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2016, ο Περιφερειακός Έφορος θα συγκαλέσει εκ νέου το Συνέδριο των Βαθμοφόρων για την πραγματοποίηση της Διαδικασίας Ανάδειξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

Η Ανάδειξη των Μελών των Ε.Κ.Σ. για τη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί κατά Περιφερειακή Εφορεία σύμφωνα με τον Κανονισμό Διοίκησης – Οργάνωση και Λειτουργία Σ.Ε.Π. (Μέρος 2ο, άρθρο 4, παρ. 4.1.).

Η Ανάδειξη των Μελών των Ε.Π.Π. για τη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί κατά Περιφερειακή Εφορεία, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναλυτικά παρατίθεται πιο κάτω.

Αναλυτικά, η Διαδικασία της Ανάδειξης έχει ως εξής:

[toggle title=”- Βαθμοφόροι“]

1. Σύγκληση Συνεδρίου – Πραγματοποίηση Διαδικασίας Ανάδειξης

Το Συνέδριο της Περιφερειακής Εφορείας, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ως θέμα η Διαδικασία Ανάδειξης, θα συγκαλέσει ο Περιφερειακός Έφορος με Ανακοίνωσή του, η οποία πρέπει να εκδοθεί το αργότερο δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν τη σύγκληση του Συνεδρίου. Η Ανακοίνωση θα ορίζει τον τόπο και τον χρόνο διεξαγωγής, την τριμελή Οργανωτική Επιτροπή, η οποία θα έχει την ευθύνη οργάνωσης και προετοιμασίας και θα διασφαλίζει την ομαλή διεξαγωγή του Συνεδρίου. Η ανακοίνωση αυτή θα κοινοποιηθεί έγκαιρα στον αρμόδιο Βοηθό Γενικό Έφορο και στην Εφορεία Διοίκησης Γ.Ε.

2. Τόπος – Χρόνος

Τα Συνέδρια των Περιφερειακών Εφορειών θα πραγματοποιηθούν το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016, σε τόπο που να διευκολύνει την πρόσβαση για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή.

3. Συμμετοχή

Σύμφωνα με τον Οργανισμό του Σ.Ε.Π. (άρθρο 8 παρ. 1Γα/αδ) δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο – Διαδικασία Ανάδειξης έχουν οι Βαθμοφόροι της Περιφερειακής Εφορείας που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Σ.Ε.Π.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία, πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την πραγματοποίηση του Συνεδρίου η Περιφερειακή Εφορεία θα καταρτίσει πίνακα Βαθμοφόρων, ο οποίος θα επικυρωθεί από την Εφορεία Διοίκησης της Γενικής Εφορείας, με τους έχοντες σύμφωνα με τα παραπάνω δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο – Διαδικασία Ανάδειξης.

Στο ανωτέρω χρονικό διάστημα των πέντε (5) ημερών που μεσολαβεί από την κατάρτιση του πίνακα έως την πραγματοποίηση του Συνεδρίου, δεν θα εκδοθούν νέες Εντολές Διοίκησης. Κατόπιν αυτού, καλούνται οι αρμόδιοι Αρχηγοί Συστημάτων να μεριμνήσουν για την έγκαιρη έκδοση νέων Εντολών Διοίκησης ή για την έγκαιρη πρόταση ανανέωσης υφιστάμενων Εντολών Διοίκησης που πρόκειται να λήξουν εντός του ανωτέρω πενθημέρου.

Ακόμη, οι Βαθμοφόροι έως την ημέρα της Διαδικασίας Ανάδειξης, πρέπει:

Να έχουν απογραφεί για την τρέχουσα προσκοπική περίοδο 2016 – 2017, να έχουν δηλαδή εκπληρώσει κάθε υποχρέωση καταβολής συνδρομής μέλους προς το Σ.Ε.Π.,

Να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σ.Ε.Π. εκ συνδρομών ως μέλη προηγουμένων Γενικών Συνελεύσεων και

Να μην έχουν οποιαδήποτε άλλη οικονομική οφειλή προς το Σ.Ε.Π.

Υπενθυμίζεται ότι οι Περιφερειακοί Έφοροι έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο e-ΣΕΠ για τον έλεγχο της Απογραφής και της ισχύος της Εντολής Διοίκησης των Βαθμοφόρων.

Η ευθύνη ταυτοποίησης των συμμετεχόντων στο Συνέδριο ανήκει αποκλειστικά στην Εφορευτική Επιτροπή.

Η Κεντρική Διοίκηση θα ενημερώσει τους Περιφερειακούς Εφόρους για τα ονόματα των μελών της θητεύουσας και παλαιοτέρων Γ.Σ. τα οποία έχουν οικονομικές υποχρεώσεις προς το Σ.Ε.Π. Οι Περιφερειακοί Έφοροι εξουσιοδοτούνται να εισπράττουν, επί αποδόσει στην Οικονομική Υπηρεσία του Σ.Ε.Π., τις οφειλές με απόδειξη ακόμα και την ημέρα πραγματοποίησης του Συνεδρίου.

4. Προετοιμασία – Οργάνωση

Η Περιφερειακή Εφορεία με Ανακοίνωσή της ενημερώνει τους Βαθμοφόρους δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν για τη σύγκληση του Συνεδρίου. Η Ανακοίνωση αναρτάται στο δικτυακό τόπο της Περιφερειακής Εφορείας και αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα Συστήματα, ώστε οι Αρχηγοί Συστημάτων να ενημερώσουν αρμοδίως τους έχοντες δικαίωμα συμμετοχής Βαθμοφόρους και κοινοποιείται στη Γενική Εφορεία.

Η Οργανωτική Επιτροπή καταρτίζει πίνακα υποψηφίων Βαθμοφόρων σύμφωνα με τις υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί στην Περιφερειακή Εφορεία τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν την πραγματοποίηση του Συνεδρίου. Υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή προτείνονται από τρεις Βαθμοφόρους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο (βλ. συν. Υπόδειγμα 1/Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας Βαθμοφόρου).

Η Οργανωτική Επιτροπή φροντίζει επίσης για την εκτύπωση και διανομή στους Συνέδρους του πίνακα των υποψηφίων Βαθμοφόρων της Περιφερειακής Εφορείας και για όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν στη διεξαγωγή του Συνεδρίου.

5. Υποψηφιότητες

Για την ανάδειξή τους ως Βαθμοφόρων – Εκπροσώπων της Περιφερειακής Εφορείας, δικαιούνται να υποβάλλουν υποψηφιότητα οι Βαθμοφόροι οι οποίοι κατά την ημέρα υποβολής της υποψηφιότητας πληρούν τα προσόντα της παρ. Α.3 της παρούσης (Συμμετοχή) και έχουν επιπλέον:

– Διετή τουλάχιστον θητεία Βαθμοφόρου και
– Πτυχίο Σχολής Βασικής Εκπαίδευσης.

Οι Περιφερειακοί Έφοροι που έχουν αναδειχθεί για τα καθήκοντά τους καταλαμβάνουν αυτοδίκαια την πρώτη θέση του καταλόγου των αναδειχθέντων Βαθμοφόρων – Εκπροσώπων για τη Γενική Συνέλευση, χωρίς να απαιτείται η υποβολή υποψηφιότητας, για χρόνο ίσο με το χρόνο ισχύος της Εντολής Διοίκησής τους.

6. Διεξαγωγή του Συνεδρίου ή της Διαδικασίας Ανάδειξης

Κατά την έναρξη του Συνεδρίου εκλέγεται (δι’ ανατάσεως της χειρός) από τους παρόντες Βαθμοφόρους τριμελές Προεδρείο, το οποίο έχει την παράλληλη ιδιότητα της Εφορευτικής Επιτροπής.

Όσοι έχουν υποβάλλει υποψηφιότητα δεν μπορούν να καταλάβουν θέση στο Προεδρείο.

Οι παρόντες Βαθμοφόροι επικυρώνουν τους αντίστοιχους πίνακες συμμετεχόντων στο Συνέδριο και των υποψηφίων για ανάδειξη, που έχει καταρτίσει η Οργανωτική Επιτροπή.

Θέματα διαδικαστικά που αναφύονται κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας αντιμετωπίζονται από το Προεδρείο και σε περίπτωση ενστάσεως το θέμα επιλύεται οριστικά από το σύνολο των παρόντων τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

7. Ανάδειξη Εκπροσώπων

Ο αριθμός των προς ανάδειξη Βαθμοφόρων, είναι εκείνος που ορίζεται από την Κεντρική Διοίκηση σύμφωνα με την καθοριζόμενη στο αρ. 8, παρ. 1Γα/αα του Οργανισμού Σ.Ε.Π. διαδικασία και θα γνωστοποιηθεί με σχετική Εγκύκλιο του Γενικού Εφόρου.

Η διαδικασία ανάδειξης των εκπροσώπων είναι μυστική.

Κάθε Σύνεδρος Βαθμοφόρος έχει δικαίωμα να εκφράσει την προτίμησή του για τόσους υποψήφιους, όσους η Περιφερειακή Εφορεία του δικαιούται να αναδείξει, εκτός μιας θέσης που καταλαμβάνει αυτοδικαίως ο αναδεδειγμένος Περιφερειακός Έφορος.

Ο Περιφερειακός Έφορος φροντίζει για την όσο είναι δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή, καθώς αναβολή του Συνεδρίου λόγω μη απαρτίας αποκλείεται.

Οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία ανάδειξης καθορίζονται από την Εφορευτική Επιτροπή.

Μετά τη λήξη της Διαδικασίας Ανάδειξης, η Εφορευτική Επιτροπή ενεργεί καταμέτρηση των προτιμήσεων, καταρτίζει τον Πίνακα των Βαθμοφόρων – Εκπροσώπων της Περιφερειακής Εφορείας στη Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.Π. κατά τη σειρά επιτυχίας τους και συντάσσει το σχετικό Πρακτικό (βλ. συν. Υπόδειγμα αρ.2).

Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται από την Εφορευτική Επιτροπή κλήρωση για τον καθορισμό της σειράς όσων ισοψήφησαν, η οποία και αναφέρεται στο Πρακτικό. Το Πρακτικό των αποτελεσμάτων αποστέλλεται με FAX (2107236561) ή ηλεκτρονικά (dxasilidi@sep.org.gr) στη Γενική Εφορεία το αργότερο τρεις (3) ημέρες μετά από την πραγματοποίηση του Συνεδρίου εκάστης Περιφερειακής Εφορείας με μέριμνα του Περιφερειακού Εφόρου, προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του να εγγράψει τους αναδειχθέντες Βαθμοφόρους στο Μητρώο Μελών της Γενικής Συνέλευσης. Τα πρωτότυπα Πρακτικά αποστέλλονται ταχυδρομικά στη Γενική Εφορεία (Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, Πτολεμαίων 1 – 116 35 Αθήνα) με την ένδειξη «Πρακτικά Αναδείξεων Βαθμοφόρων Μελών Γ.Σ. Π.Ε. …». Επισημαίνεται ότι δεν θα παραλαμβάνονται Πρακτικά Ανάδειξης τα οποία δεν είναι πλήρως συμπληρωμένα, ως προς τα στοιχεία των αναδειχθέντων Μελών και ιδίως ως προς τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, email, διεύθυνση κ.λπ.).

Τα υλικά του Συνεδρίου και αντίγραφα των Πρακτικών αποστέλλονται στην Εφορεία Διοίκησης Γ.Ε. και φυλάσσονται για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 2017.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Σ.Ε.Π., άρθρο 8 παρ.1Γα/αγ, οι Βοηθοί Γενικοί Έφοροι, οι Έφοροι Κλάδων, Ειδικοτήτων ή Υπηρεσιών της Γενικής Εφορείας, καθώς και οι Αρχηγοί και τα Επιτελεία των Προσκοπικών Κέντρων ΠΥ-ΒΑ , Αγίου Ανδρέα, «Δημήτριος ΡΑΝ Αλεξάτος» Παρνασσού και Διεθνούς Ναυταθλητικού – Ναυτοπροσκοπικού Κέντρου ΔΕΛΤΑ Φαλήρου, συμμετέχουν και αναδεικνύονται από το Συνέδριο της Περιφερειακής Εφορείας όπου έχουν απογραφεί.

Σε περίπτωση κατά την οποία ένας Βαθμοφόρος είναι κάτοχος περισσοτέρων της μιας Εντολής Διοίκησης συμμετέχει στο Συνέδριο της Περιφερειακής Εφορείας όπου έχει απογραφεί.

[/toggle]

[toggle title=”- Μέλη Ε.Κ.Σ.“]

1. Ανακοίνωση πραγματοποίησης Διαδικασίας Ανάδειξης

Ο Περιφερειακός Έφορος με Ανακοίνωσή του, η οποία πρέπει να εκδοθεί το αργότερο δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν τη Διαδικασία Ανάδειξης, ορίζει τόπο, ημερομηνία, ώρα και διάρκεια διεξαγωγής, κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί η Διαδικασία Ανάδειξης των Μελών Ε.Κ.Σ. – Εκπροσώπων της Περιφερειακής Εφορείας στη Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.Π. Επιπροσθέτως, ορίζει τριμελή Οργανωτική Επιτροπή αποτελούμενη από τον Περιφερειακό Έφορο, τον Αναπληρωτή Περιφερειακό Έφορο και τον Έφορο Διοίκησης της Περιφερειακής Εφορείας ή άλλο Έφορο του Επιτελείου της Περιφερειακής Εφορείας. Η ανακοίνωση αυτή θα κοινοποιηθεί έγκαιρα στον αρμόδιο Βοηθό Γενικό Έφορο και στην Εφορεία Διοίκησης Γ.Ε.

2. Τόπος – Χρόνος

Η Διαδικασία Ανάδειξης θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016, σε τόπο που να διευκολύνει την πρόσβαση για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή.

Ο χρόνος πρέπει να μην είναι περιορισμένος (2-3 ώρες) ώστε να διευκολυνθούν όλα τα Μέλη των Ε.Κ.Σ. να λάβουν μέρος.

3. Συμμετοχή

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Διοίκησης, δικαίωμα Συμμετοχής στη Διαδικασία Ανάδειξης έχουν τα Μέλη των Ε.Κ.Σ. των Συστημάτων και της οικείας Περιφερειακής Εφορείας, καθώς και των Προσκοπικών Κέντρων που ανήκουν στην οικεία Περιφερειακή Εφορεία και έχουν διορισθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή του Δ.Σ. ή την Περιφερειακή Εφορεία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την πραγματοποίηση του Συνεδρίου και περιλαμβάνονται στον πίνακα Μελών Ε.Κ.Σ. τον οποίο καταρτίζει η Περιφερειακή Εφορεία και επικυρώνει η Εφορεία Διοίκησης της Γενικής Εφορείας.

Ακόμη, τα μέλη Ε.Κ.Σ. έως την ημέρα πραγματοποίησης της Διαδικασίας Ανάδειξης πρέπει:

– Να έχουν απογραφεί για την τρέχουσα προσκοπική περίοδο 2016-2017, να έχουν δηλαδή εκπληρώσει κάθε υποχρέωση καταβολής συνδρομής μέλους προς το Σ.Ε.Π.,

– Να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σ.Ε.Π. εκ Συνδρομών ως μέλη προηγουμένων Γενικών Συνελεύσεων και

– Να μην έχουν οποιαδήποτε άλλη οικονομική οφειλή προς το Σ.Ε.Π.

Υπενθυμίζεται ότι οι Περιφερειακοί Έφοροι έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο e-ΣΕΠ για τον έλεγχο της Απογραφής και της ισχύος του Διορισμού των Μελών Ε.Κ.Σ.

Η ευθύνη ταυτοποίησης των συμμετεχόντων στη Διαδικασία Ανάδειξης ανήκει αποκλειστικά στην Εφορευτική Επιτροπή.

Η Κεντρική Διοίκηση θα ενημερώσει τους Περιφερειακούς Εφόρους με τα ονόματα των μελών της θητεύουσας και παλαιοτέρων Γ.Σ. τα οποία έχουν οικονομικές υποχρεώσεις προς το Σ.Ε.Π. Οι Περιφερειακοί Έφοροι εξουσιοδοτούνται να εισπράττουν, επί αποδόσει στην Οικονομική Υπηρεσία του Σ.Ε.Π., τις οφειλές με απόδειξη ακόμα και την ημέρα πραγματοποίησης της Ανάδειξης.

4. Προετοιμασία – Οργάνωση

Η Περιφερειακή Εφορεία με Ανακοίνωσή της ενημερώνει τα μέλη Ε.Κ.Σ. δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν τη Διαδικασία Ανάδειξης. Η Ανακοίνωση αναρτάται στον δικτυακό τόπο της Περιφερειακής Εφορείας και αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα Συστήματα ώστε οι Αρχηγοί Συστημάτων να ενημερώσουν αρμοδίως τα έχοντα δικαίωμα συμμετοχής μέλη Ε.Κ.Σ. και κοινοποιείται στη Γενική Εφορεία.

Η Οργανωτική Επιτροπή καταρτίζει πίνακα υποψηφίων Μελών Ε.Κ.Σ. σύμφωνα με τις υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί στην Περιφερειακή Εφορεία τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν την πραγματοποίηση της Διαδικασίας Ανάδειξης. Υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή προτείνονται από τρία (3) Μέλη Ε.Κ.Σ. που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Διαδικασία Ανάδειξης (βλ. συν υπόδειγμα αρ. 3/Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας Μέλους Ε.Κ.Σ.).

Η Οργανωτική Επιτροπή φροντίζει επίσης για την εκτύπωση και διανομή στους έχοντες δικαίωμα συμμετοχής στη Διαδικασία Ανάδειξης, του πίνακα των υποψηφίων Μελών Ε.Κ.Σ.- Εκπροσώπων της Περιφερειακής Εφορείας στη Γενική Συνέλευση Σ.Ε.Π. και για όλες τις λεπτομέρειες, που αφορούν στη διεξαγωγή της Διαδικασίας Ανάδειξης.

5. Υποψηφιότητες

Για την ανάδειξη των Μελών Ε.Κ.Σ. – Εκπροσώπων της Περιφερειακής Εφορείας στη Γενική Συνέλευση Σ.Ε.Π. δικαιούνται να υποβάλλουν υποψηφιότητα τα Μέλη Ε.Κ.Σ. που κατά την ημέρα υποβολής της υποψηφιότητας πληρούν τα προσόντα της παρ. Β.3 της παρούσης (Συμμετοχή) και έχουν επιπλέον διετή τουλάχιστον θητεία ως Μέλη Ε.Κ.Σ. Συστημάτων ή Εφορειών, με ισχύοντα διορισμό κατά το τελευταίο έτος προ της ημερομηνίας ανάδειξης.

6. Διεξαγωγή της Διαδικασίας Ανάδειξης

Κατά την έναρξη της Διαδικασίας Ανάδειξης εκλέγεται (δι’ ανατάσεως της χειρός) από τα παρόντα Μέλη Ε.Κ.Σ. τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, στην οποία δεν μπορούν να συμμετέχουν όσοι έχουν υποβάλλει υποψηφιότητα.

Τα παρόντα Μέλη Ε.Κ.Σ. επικυρώνουν τους αντίστοιχους πίνακες συμμετεχόντων στη Διαδικασία Ανάδειξης και των υποψηφίων για ανάδειξη, που έχει καταρτίσει η Οργανωτική Επιτροπή.

Θέματα διαδικαστικά που αναφύονται κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας αντιμετωπίζονται από την Εφορευτική Επιτροπή και σε περίπτωση ενστάσεως το θέμα επιλύεται οριστικά από το σύνολο των παρόντων τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

7. Ανάδειξη Εκπροσώπων

Ο αριθμός των προς ανάδειξη Μελών Ε.Κ.Σ., είναι εκείνος που ορίζεται από την Κεντρική Διοίκηση σύμφωνα με την καθοριζόμενη στο αρ. 8 παρ. 1Γβ του Οργανισμού Σ.Ε.Π. διαδικασία και θα γνωστοποιηθεί με σχετική Εγκύκλιο του Γενικού Εφόρου.

Η διαδικασία ανάδειξης των εκπροσώπων είναι μυστική.

Κάθε Μέλος Ε.Κ.Σ. έχει δικαίωμα να εκφράσει την προτίμησή του για τόσους υποψήφιους, όσους η Περιφερειακή Εφορεία δικαιούται να αναδείξει.

Ο Περιφερειακός Έφορος φροντίζει για την όσο είναι δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή, καθώς αναβολή της Διαδικασίας Ανάδειξης λόγω μη απαρτίας αποκλείεται.

Οι λεπτομέρειες για τη Διαδικασία Ανάδειξης καθορίζονται από την Εφορευτική Επιτροπή.

Αμέσως μετά τη λήξη της Διαδικασίας Ανάδειξης, η Εφορευτική Επιτροπή ενεργεί καταμέτρηση των προτιμήσεων, καταρτίζει τον Πίνακα των Μελών Ε.Κ.Σ. – Εκπροσώπων της Περιφερειακής Εφορείας στη Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.Π. κατά τη σειρά επιτυχίας τους και συντάσσει το σχετικό Πρακτικό (βλ. συν.Υπόδειγμα αρ. 4).

Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται από την Εφορευτική Επιτροπή κλήρωση για τον καθορισμό της σειράς όσων ισοψήφησαν, η οποία και αναφέρεται στο Πρακτικό. Το Πρακτικό των αποτελεσμάτων αποστέλλεται με FAX (2107236561) ή ηλεκτρονικά (dxasilidi@sep.org.gr) στη Γενική Εφορεία το αργότερο τρεις (3) ημέρες μετά από την πραγματοποίηση του Συνεδρίου ή της Διαδικασίας Ανάδειξης εκάστης Περιφερειακής Εφορείας με μέριμνα του Περιφερειακού Εφόρου, προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του να εγγράψει τα αναδειχθέντα Μέλη Ε.Κ.Σ. στο Μητρώο Μελών της Γενικής Συνέλευσης. Τα πρωτότυπα Πρακτικά αποστέλλονται ταχυδρομικά στη Γενική Εφορεία (Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, Πτολεμαίων 1 – 116 35 Αθήνα) με την ένδειξη «Πρακτικά Αναδείξεων Μελών Ε.Κ.Σ.- Μελών Γ.Σ. Π.Ε. …». Επισημαίνεται ότι δεν θα παραλαμβάνονται Πρακτικά Ανάδειξης τα οποία δεν είναι πλήρως συμπληρωμένα, ως προς τα στοιχεία των αναδειχθέντων Μελών και ιδίως ως προς τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, e-mail, διεύθυνση κ.λπ.).

Τα υλικά της διαδικασίας ανάδειξης και αντίγραφα των Πρακτικών αποστέλλονται στην Εφορεία Διοίκησης Γ.Ε. και φυλάσσονται για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 2017.

[/toggle]

[toggle title=”- Μέλη Ε.Π.Π.“]

1. Ανάδειξη δύο (2) Μελών της ΚΕΠΠΕ

Η Κ.Ε.Π.Π.Ε. εκλέγει μετά από μυστική ψηφοφορία δύο (2) μέλη που θα την εκπροσωπήσουν στη Γενική Συνέλευση σε ειδική συνεδρίασή της, στην οποία υποχρεωτικά παρίσταται ο Σύμβουλος του Δ.Σ./Σ.Ε.Π. που έχει οριστεί ως μέλος της Κ.Ε.Π.Π.Ε.

2. Ανακοίνωση πραγματοποίησης Διαδικασίας Ανάδειξης δέκα οκτώ (18) μελών Ε.Π.Π.

Ο Περιφερειακός Έφορος ορίζει με Ανακοίνωσή του, η οποία πρέπει να εκδοθεί το αργότερο δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν τη Διαδικασία Ανάδειξης, τόπο, ημερομηνία, ώρα και διάρκεια διεξαγωγής, κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί η Διαδικασία Ανάδειξης των Μελών Ε.Π.Π. – Εκπροσώπων της Περιφερειακής Εφορείας στη Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.Π., καθώς και τριμελή Οργανωτική Επιτροπή αποτελούμενη από τον Περιφερειακό Έφορο, τον Έφορο Διοίκησης της Περιφερειακής Εφορείας και τον Έφορο Παλαιών Προσκόπων ή άλλο Έφορο του Επιτελείου της Περιφερειακής Εφορείας. Η ανακοίνωση αυτή θα κοινοποιηθεί έγκαιρα στον αρμόδιο Βοηθό Γενικό Έφορο και στην Εφορεία Διοίκησης Γ.Ε.

3. Τόπος – Χρόνος

Η Διαδικασία Ανάδειξης θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016, σε τόπο που να διευκολύνει την πρόσβαση για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή.

Ο χρόνος πρέπει να μην είναι περιορισμένος (2-3 ώρες) ώστε να διευκολυνθούν όλα τα Μέλη των Ε.Π.Π. να λάβουν μέρος.

4. Συμμετοχή

Δικαίωμα Συμμετοχής στη Διαδικασία Ανάδειξης έχουν τα Μέλη των Ε.Π.Π. που ανήκουν διοικητικά στην οικεία Περιφερειακή Εφορεία και λειτουργούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Παλαιών Προσκόπων και περιλαμβάνονται στον πίνακα Μελών Ε.Π.Π., τον οποίο καταρτίζει η Περιφερειακή Εφορεία και επικυρώνει η Εφορεία Διοίκησης της Γενικής Εφορείας.

Ακόμη, τα μέλη Ε.Π.Π. έως την ημέρα πραγματοποίησης της Διαδικασίας Ανάδειξης, πρέπει:

– Να έχουν απογραφεί για την τρέχουσα προσκοπική περίοδο 2016-2017, να έχουν δηλαδή εκπληρώσει κάθε υποχρέωση καταβολής συνδρομής μέλους προς το Σ.Ε.Π.,

– Να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σ.Ε.Π. εκ Συνδρομών ως μέλη προηγουμένων Γενικών Συνελεύσεων και

– Να μην έχουν οποιαδήποτε άλλη οικονομική οφειλή προς το Σ.Ε.Π.

Υπενθυμίζεται ότι οι Περιφερειακοί Έφοροι έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο e-ΣΕΠ για τον έλεγχο της Απογραφής των Μελών Ε.Π.Π.

Η ευθύνη ταυτοποίησης των συμμετεχόντων στη Διαδικασία Ανάδειξης ανήκει αποκλειστικά στην Εφορευτική Επιτροπή.

Η Κεντρική Διοίκηση θα ενημερώσει τους Περιφερειακούς Εφόρους με τα ονόματα των μελών της θητεύουσας και παλαιοτέρων Γ.Σ. τα οποία έχουν οικονομικές υποχρεώσεις προς το Σ.Ε.Π. Οι Περιφερειακοί Έφοροι εξουσιοδοτούνται να εισπράττουν, επί αποδόσει στην Οικονομική Υπηρεσία του Σ.Ε.Π., τις οφειλές με απόδειξη ακόμα και την ημέρα πραγματοποίησης της Ανάδειξης.

5. Προετοιμασία – Οργάνωση – Υποψηφιότητες

Η Περιφερειακή Εφορεία με Ανακοίνωσή της ενημερώνει τα μέλη των Ε.Π.Π. δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν τη Διαδικασία Ανάδειξης. Η Ανακοίνωση αναρτάται στον δικτυακό τόπο της Περιφερειακής Εφορείας και αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις Ε.Π.Π., ώστε οι Αρχηγοί τους να ενημερώσουν αρμοδίως τα έχοντα δικαίωμα συμμετοχής μέλη Ε.Π.Π. και κοινοποιείται στη Γενική Εφορεία.

Η Οργανωτική Επιτροπή καταρτίζει πίνακα υποψηφίων Μελών Ε.Π.Π. σύμφωνα με τις υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί στην Περιφερειακή Εφορεία τρεις (3) ημέρες πριν τη Διαδικασία Ανάδειξης. Υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή προτείνονται από τρία (3) μέλη Ε.Π.Π. που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Διαδικασία Ανάδειξης (βλ. συν. Υπόδειγμα αρ. 5/Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας Μέλους Ε.Π.Π.

Η Οργανωτική Επιτροπή φροντίζει επίσης για την εκτύπωση και διανομή στους έχοντας δικαίωμα συμμετοχής στη Διαδικασία Ανάδειξης του πίνακα των υποψηφίων Μελών Ε.Π.Π. – Εκπροσώπων της Περιφερειακής Εφορείας στη Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.Π. και για όλες τις λεπτομέρειες, που αφορούν στη διεξαγωγή της Διαδικασίας Ανάδειξης.

6. Διεξαγωγή της Διαδικασίας Ανάδειξης

Κατά την έναρξη της Διαδικασίας Ανάδειξης εκλέγεται (δι’ ανατάσεως της χειρός) από τα παρόντα Μέλη Ε.Π.Π. τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, στην οποία δεν μπορούν να συμμετέχουν όσοι έχουν υποβάλλει υποψηφιότητα.

Θέματα διαδικαστικά που αναφύονται κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας αντιμετωπίζονται από την Εφορευτική Επιτροπή και σε περίπτωση ενστάσεως το θέμα επιλύεται οριστικά από το σύνολο των παρόντων τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

7. Ανάδειξη Εκπροσώπων

Ο αριθμός των προς ανάδειξη Μελών Ε.Π.Π. που αναλογούν σε κάθε Περιφερειακή Εφορεία είναι εκείνος που ορίζεται από την Κεντρική Διοίκηση, σύμφωνα με το άρ. 8 παρ.1Γγ και 1Γδ του Οργανισμού Σ.Ε.Π. και θα γνωστοποιηθεί με σχετική Εγκύκλιο του Γενικού Εφόρου.

Η διαδικασία ανάδειξης των εκπροσώπων είναι μυστική.

Κάθε Μέλος Ε.Π.Π. έχει δικαίωμα να εκφράσει την προτίμησή του για τόσους υποψήφιους, όσους η Περιφερειακή Εφορεία δικαιούται να αναδείξει.

Ο Περιφερειακός Έφορος φροντίζει για την όσο είναι δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή, καθώς αναβολή της Διαδικασίας Ανάδειξης λόγω μη απαρτίας αποκλείεται.

Οι λεπτομέρειες για τη Διαδικασία Ανάδειξης καθορίζονται από την Εφορευτική Επιτροπή.

Αμέσως μετά τη λήξη της Διαδικασίας Ανάδειξης, η Εφορευτική Επιτροπή ενεργεί καταμέτρηση των προτιμήσεων, καταρτίζει τον Πίνακα των Μελών Ε.Π.Π. – Εκπροσώπων της Περιφερειακής Εφορείας στη Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.Π. κατά τη σειρά επιτυχίας τους και συντάσσει το σχετικό Πρακτικό (βλ. συν. Υπόδειγμα αρ. 6).

Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται από την Εφορευτική Επιτροπή κλήρωση για τον καθορισμό της σειράς όσων ισοψήφησαν, η οποία και αναφέρεται στο Πρακτικό. Το Πρακτικό των αποτελεσμάτων αποστέλλεται με FAX (2107236561) ή ηλεκτρονικά (dxasilidi@sep.org.gr) στη Γενική Εφορεία το αργότερο τρεις (3) ημέρες μετά από την πραγματοποίηση του Συνεδρίου ή της Διαδικασίας Ανάδειξης εκάστης Περιφερειακής Εφορείας με μέριμνα του Περιφερειακού Εφόρου, προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του να εγγράψει τα αναδειχθέντα Μέλη Ε.Π.Π. στο Μητρώο Μελών της Γενικής Συνέλευσης. Τα πρωτότυπα Πρακτικά αποστέλλονται ταχυδρομικά στη Γενική Εφορεία (Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, Πτολεμαίων 1 – 116 35 Αθήνα) με την ένδειξη «Πρακτικά Αναδείξεων Μελών Ε.Π.Π.- Μελών Γ.Σ. Π.Ε. …». Επισημαίνεται ότι δεν θα παραλαμβάνονται Πρακτικά Ανάδειξης τα οποία δεν είναι πλήρως συμπληρωμένα, ως προς τα στοιχεία των αναδειχθέντων Μελών και ιδίως ως προς τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, e-mail, διεύθυνση κ.λπ.).

Τα υλικά της διαδικασίας ανάδειξης και αντίγραφα των Πρακτικών αποστέλλονται στην Εφορεία Διοίκησης Γ.Ε. και φυλάσσονται για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 2017.

[/toggle]

Διευκρινίζεται ότι όπου στην παρούσα Εγκύκλιο γίνεται αναφορά σε προθεσμία πλήρων ημερών, για τον υπολογισμό της δεν προσμετρώνται η ημέρα πραγματοποίησης της σχετικής κάθε φορά ενέργειας (π.χ. έκδοση Ανακοίνωσης, έγκριση Εντολής, υποβολή υποψηφιότητας κ.ά.) και η ημέρα πραγματοποίησης της Διαδικασίας Ανάδειξης. Για παράδειγμα, αν το Συνέδριο διεξαχθεί την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, η ανακοίνωση εκδίδεται, αναρτάται και αποστέλλεται στους Αρχηγούς Συστήματος και στη Γενική Εφορεία, μέχρι την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 24:00 (προθεσμία 10 ημερών). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Βαθμοφόροι των οποίων η εντολή διοίκησης έχει εγκριθεί ηλεκτρονικά από τη Γενική Εφορεία μέχρι τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 24:00 (προθεσμία 5 ημερών) και οι υποψηφιότητες υποβάλλονται μέχρι την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 24:00 (προθεσμία 3 ημερών).

Για κάθε ζήτημα που ανακύπτει σχετικά με την εφαρμογή της Εγκυκλίου αυτής πρέπει να ενημερώνεται αμέσως ο Γενικός Έφορος, προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π. ως αρμόδιο σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1Γδ του Οργανισμού, να επιλαμβάνεται έγκαιρα και να δίνει τις απαραίτητες οριστικές λύσεις.

Τέλος, επισημαίνεται ότι βάσει του Κανονισμού Διοίκησης η παρούσα Εγκύκλιος έχει ισχύ Κανονισμού και συνεπώς, επειδή αφορά ειδικότερο θέμα, εφαρμόζεται και υπερισχύει τυχόν γενικότερων διατάξεων που περιλαμβάνονται σε άλλους Κανονισμούς του Σ.Ε.Π.

[info]Στο παρακάτω αρχείο pdf περιέχονται:
– Εγκύκλιος 24
– ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: Υποβολή υποψηφιότητας Βαθμοφόρου
– ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: Πρακτικό Ανάδειξης Βαθμοφόρων
– ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3: Υποβολή υποψηφιότητας Μέλους Ε.Κ.Σ.
– ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4: Πρακτικό Ανάδειξης Μελών Ε.Κ.Σ.
– ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5: Υποβολή υποψηφιότητας Μέλους Ε.Π.Π.
– ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6: Πρακτικό Ανάδειξης Μελών Ε.Π.Π.

PDF icon egkyklios_24_2016.pdf

[/info]

[spacer][/spacer]

Μέτρο Ανάδειξης Βαθμοφόρων, Μελών Ε.Κ.Σ. & Ε.Π.Π. στη Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων» για τα έτη 2017 & 2018

Σε εφαρμογή των διατάξεων του Οργανισμού ΣΕΠ (ΠΔ 71/12.5.2014), καθορίζεται πιο κάτω το «ΜΕΤΡΟ» για την Ανάδειξη των Βαθμοφόρων, των Μελών Ε.Κ.Σ. και των Μελών Ε.Π.Π. για τη Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος Σ.Ε.Π., όπως αυτό αποφασίστηκε στη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 17ης Οκτωβρίου 2016.

Οι Διαδικασίες Ανάδειξης των Βαθμοφόρων, των Μελών Ε.Κ.Σ. και των Μελών Ε.Π.Π. περιγράφονται στην Εγκύκλιο 24/2016.

[toggle title=”- Βαθμοφόροι“]

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 εδ. Γα/αα του Οργανισμού Σ.Ε.Π. ο μέσος όρος των απογραφών 2014-2015 και 2015-2016 (Λυκόπουλα – Πρόσκοποι – Ανιχνευτές – Μέλη Προσκοπικού Δικτύου – Βαθμοφόροι), είναι 16.012.

Με βάση τον μέσο όρο το «Μέτρο» για την Ανάδειξη Βαθμοφόρων των Περιφερειακών Εφορειών στη Γενική Συνέλευση, είναι ο αριθμός 53,37.

Οι Βαθμοφόροι οι οποίοι θ’ αναδειχθούν, σύμφωνα με τις οδηγίες της Εγκυκλίου 24/2016, στα Συνέδρια των Περιφερειακών Εφορειών ως μέλη της Γενικής Συνέλευσης για θητεία 2 ετών κατανέμονται, κατά Περιφερειακή Εφορεία, ως ο συνημμένος πίνακας αρ. 1.

Να σημειωθεί ότι οι Περιφερειακοί Έφοροι που έχουν αναδειχθεί για τα καθήκοντά τους καταλαμβάνουν αυτοδίκαια την πρώτη θέση του καταλόγου των αναδειχθέντων Βαθμοφόρων, για χρόνο ίσο με το χρόνο ισχύος της Εντολής Διοίκησής τους.

[/toggle]

[toggle title=”- Μέλη Ε.Κ.Σ.“]

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 εδ. Γβ/βα του Οργανισμού Σ.Ε.Π. ο μέσος όρος των απογραφών 2014-2015 & 2015-2016 των Μελών Ε.Κ.Σ, είναι 1.904.

Με βάση τον μέσο όρο, το «μέτρο» για την ανάδειξη Μελών Ε.Κ.Σ στη Γενική Συνέλευση, είναι ο αριθμός 63,47.

Τα τριάντα (30) μέλη Ε.Κ.Σ., που θα αναδειχθούν, σύμφωνα με τις οδηγίες της Εγκυκλίου 24/2016, ως μέλη της Γενικής Συνέλευσης για θητεία 2 ετών κατανέμονται, κατά Περιφερειακή Εφορεία, ως ο συνημμένος πίνακας αρ. 2.

[/toggle]

[toggle title=”- Μέλη Ε.Π.Π.“]

Ο μέσος όρος των απογραφών 2014-2015 & 2015-2016 των Μελών Ε.Π.Π, είναι 734,5.

Με βάση τον μέσο όρο, το «μέτρο» για την ανάδειξη Μελών Ε.Π.Π. στη Γενική Συνέλευση, είναι ο αριθμός 40,81.

Τα δεκαοκτώ (18) Μέλη Ε.Π.Π., που θ’ αναδειχθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της Εγκυκλίου 24/2016, ως μέλη της Γενικής Συνέλευσης για θητεία 2 ετών, κατανέμονται κατά Περιφερειακή Εφορεία ως ο συνημμένος πίνακας αρ. 3.

[/toggle]

[info]Στο παρακάτω αρχείο pdf περιέχονται:
– Εγκύκλιος 25
– ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Αριθμός Βαθμοφόρων προς ανάδειξη κατά Περιφερειακή Εφορεία
– ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Αριθμός Μελών Ε.Κ.Σ. προς ανάδειξη κατά Περιφερειακή Εφορεία
– ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Αριθμός Μελών Ε.Π.Π. προς ανάδειξη κατά Περιφερειακή Εφορεία

PDF icon egkyklios_25_2016.pdf

Σχετικές δημοσιεύσεις…

– 2ο Συνέδριο Περιφερειακής Εφορείας Προσκόπων Δυτικής Πελοποννήσου (Ανακοίνωση 3/2016)

– 2ο Συνέδριο Περιφερειακής Εφορείας Προσκόπων Δυτικής Πελοποννήσου (Ανακοίνωση 4/2016)

  2ο Συνέδριο Περιφερειακής Εφορείας Προσκόπων Δυτικής Πελοποννήσου (Ανακοίνωση 5/2016)

 [/info]