Σας γνωρίζουμε ότι η φετινή Διαδικασία Ανάδειξης Προσκόπων Έθνους θα πραγματοποιηθεί από το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2020 έως την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2020 στην ευρύτερη περιοχή της Φωκίδας.
Προκειμένου να συμμετάσχουν Ανιχνευτές και Ανιχνεύτριες στη Διαδικασία Ανάδειξης, θα πρέπει να συμπληρωθούν και να αποσταλούν ιεραρχικά στην Εφορεία Κλάδου Ανιχνευτών Γ.Ε. μέχρι την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020 τα συνημμένα έντυπα, φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας, βεβαιωτικά ανιχνευτικών εργαστηρίων και επιτυχούς παρακολούθησης της Εκδρομής Εξερεύνησης Δάφνης καθώς και αντίγραφο της απόδειξης κατάθεσης ποσού € 70,00 (το κόστος συμμετοχής στην Διαδικασία Ανάδειξης) στον τραπεζικό λογαριασμό 362-002002-004878 της ALPHA BANK (IBAN: GR 02 0140 3620 3620 0200 2004 878). Σε εφαρμογή της Εγκυκλίου Γ.Ε. 12/3.11.2011, επί του παραπάνω κόστους συμμετοχής θα εφαρμοστεί έκπτωση ποσοστού 30%, ήτοι το κόστος συμμετοχής διαμορφώνεται στο ποσό των € 50,00, για όλους τους συμμετέχοντες από νησιωτικές περιοχές. Στην απόδειξη κατάθεσης πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σαν αιτιολογία η φράση «ΕΘΝ-20» και το ΕΠΩΝΥΜΟ του συμμετέχοντος. Αιτήσεις πέραν της 23ης Σεπτεμβρίου 2020 δεν μπορούν να γίνουν δεκτές. Οι αιτήσεις, για να θεωρούνται έγκυρες, θα πρέπει να συνοδεύονται από το σύνολο των εγγράφων και βεβαιωτικών που προαναφέρθηκαν.
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τον Κανονισμό Προσκοπικών Κλάδων, Μέρος 3ο – Κλάδος Ανιχνευτών είναι:
1. ΗΛΙΚΙΑ                         Ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει γεννηθεί μετά τις 31.12.2001 και να έχει συμμετάσχει ενεργά στις δράσεις της Κοινότητάς του/της.
2. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΔΑΦΝΗΣ Ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος του ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΔΑΦΝΗΣ.
Περαιτέρω, είναι γνωστό ότι η πανδημία του COVID-19 επηρέασε ιδιαίτερα την απρόσκοπτη διεξαγωγή των προσκοπικών δράσεων για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά την τρέχουσα προσκοπική χρονιά, με αποτέλεσμα να ανατραπεί σημαντικά ο προγραμματισμός τόσο των Κοινοτήτων Ανιχνευτών όσο και των ανηλίκων και ενηλίκων μελών μας. Για τον λόγο αυτό, λαμβανομένων υπόψη και των ημερομηνιών διεξαγωγής της προσεχούς Διαδικασίας Ανάδειξης Προσκόπων Έθνους, α) η φετινή Διαδικασία Ανάδειξης απευθύνεται σε Ανιχνεύτριες και Ανιχνευτές που ολοκλήρωσαν φέτος τη Γ’ τάξη του Λυκείου και β) θα μπορούν κατ’ εξαίρεση να συμμετέχουν Ανιχνεύτριες και Ανιχνευτές ακόμη και εάν ελλείπει από τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους μία (1) μεγάλη δράση υπαίθρου ή μία (1) χειμερινή εκδρομή. Οι παραπάνω εξαιρέσεις επιλέχθηκαν με σκοπό να δοθεί στις Ανιχνεύτριες και τους Ανιχνευτές που ολοκλήρωσαν ήδη τη Γ’ τάξη του Λυκείου η δυνατότητα παρά τις ιδιάζουσες συνθήκες να συμμετέχουν στη Διαδικασία Ανάδειξης Προσκόπων Έθνους.
Κατά τη διεξαγωγή της Διαδικασίας Ανάδειξης Προσκόπων Έθνους θα ακολουθηθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό. Επισημαίνεται ωστόσο ότι σε περίπτωση οποιασδήποτε δυσμενούς εξέλιξης όσον αφορά την πανδημία στη χώρα μας, θα ληφθούν όσα μέτρα κριθούν αναγκαία, χωρίς να αποκλείεται και η περίπτωση ακύρωσης της διεξαγωγής της Διαδικασίας εφόσον απαιτηθεί.
Κατά τη διάρκεια της Διαδικασίας Ανάδειξης, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να παρουσιάσουν τη ζωή τους στην Κοινότητα, σε μια σύντομη ατομική παρουσίαση που δεν θα υπερβαίνει τα επτά (7) λεπτά. Αν υπάρχουν περισσότεροι συμμετέχοντες από την ίδια Κοινότητα Ανιχνευτών, παρακαλούνται να λάβουν υπόψη τους ότι η παρουσίαση ομαδικών δραστηριοτήτων θα γίνει ατομικά.
Σε εφαρμογή του Κανονισμού Προσκοπικών Κλάδων (Μέρος 3ο – Κλάδος Ανιχνευτών) ορίζεται πενταμελής Επιτροπή οργάνωσης της Διαδικασία Ανάδειξης Προσκόπων Έθνους 2020, την οποία θα αποτελούν οι κ.κ.:
• Ελένη Αποστόλου, Έφορος Κλάδου Ανιχνευτών Γ.Ε.
• Βαλεντίνος Μαντζούτσος, Έφορος Προσκοπικών Κέντρων Γ.Ε.
• Αλέξανδρος Βανταράκης, Έφορος Κλάδου Ανιχνευτών Π.Ε. Δυτικής Πελοποννήσου
• Σταύρος Παπαδόπουλος, Έφορος Κλάδου Ανιχνευτών Π.Ε. Θεσσαλονίκης
• Παρασκευάς Μακρής, Υπαρχηγός 2ου Συστήματος Προσκόπων Λάρισας
Η ανωτέρω Επιτροπή έχει την ευθύνη της οργάνωσης της Διαδικασίας Ανάδειξης Προσκόπων Έθνους 2020 και της αξιολόγησης των υποψηφίων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Προσκοπικών Κλάδων.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
– Επιστολή Εφόρου Κλάδου Ανιχνευτών Γ.Ε. – Οδηγίες Συμπλήρωσης Αίτησης
– Έντυπο ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΘΝΟΥΣ
– Έντυπο ΠΡΟΟΔΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ / ΑΝΙΧΝΕΥΤΡΙΑΣ
– Έντυπο ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
– Έντυπο ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ από ΕΣΕΝΑ
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 110 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 91_2020_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf
ΑΝ.91_1_ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΦΟΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΓΕ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΘΝΟΥΣ 2020.pdf
ΑΝ.91_2_ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΘΝΟΥΣ 2020.doc
ΑΝ.91_3_ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΟΔΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ-ΑΝΙΧΝΕΥΤΡΙΑΣ 2020.pdf
ΑΝ.91_4_ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 2020.doc
ΑΝ.91_5_ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΣΕΝΑ 2020.doc