Στο πλαίσιο της μεθοδολογίας του Κλάδου Προσκόπων πραγματοποιήθηκε και φέτος, στην περιοχή Κάτω Σαμικό της Ηλείας, από την Π.Ε. Δυτικής Πελοποννήσου, η εκδρομή για την απόκτηση Χρυσού Βέλους, όπου τα παιδιά αντεπεξήλθαν με επιτυχία στις απαιτήσεις της Δράσης.