Η Περιφερειακή Εφορεία Προσκόπων Δυτικής Πελοποννήσου, σε εφαρμογή του ετήσιου προγράμματός της, οργανώνει εκδρομή “Εξερεύνηση Δάφνης” για τις 28-29 Ιουνίου 2014, στη περιοχή Μίχα-Τσαπουρνιά.

ka05Σκοπός της εκδρομής είναι να αποδείξουν οι Ανιχνευτές που θα συμμετάσχουν ότι τόσο ατομικά, όσο και σε συνεργασία μεταξύ τους είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τις γνώσεις και ικανότητες υπαίθρου, είναι οργανωμένοι, αυτάρκεις, παίρνουν πρωτοβουλίες και μπορούν να ανταπεξέλθουν με ασφάλεια στην εξερεύνηση που περιλαμβάνει διαβίωση στο ύπαιθρο με διανυκτέρευση.

Την ευθύνη της εκδρομής θα έχει η Επιτροπή Εκδρομής “Εξερεύνηση Δάφνης” που θα αποτελείται από:

– Τον Περιφερειακό Έφορο Προσκόπων Δυτικής Πελοποννήσου
– Την Έφορο Κλάδου Ανιχνευτών Αχαΐας
– Τους Αρχηγούς των Ανιχνευτών που θα συμμετέχουν

Στην εκδρομή μπορούν να πάρουν μέρος όσοι Ανιχνευτές:

(1) Έχουν ενεργό συμμετοχή στις δράσεις της Κοινότητας Ανιχνευτών για τουλάχιστον 18 μήνες από την εισδοχή τους σε αυτήν.
(2) Έχουν συμμετάσχει σε μια Μεγάλη Δράση Υπαίθρου και σε μια τετραήμερη εκδρομή.
(3)Έχουν λάβει μέρος σε 12 τουλάχιστον δράσεις της Κοινότητάς τους, από τις οποίες τουλάχιστον 6 να είναι δράσεις Ανίχνευσης Φύσης (1 τουλάχιστον 5ήμερη) και τουλάχιστον μια από κάθε πεδίο από τα υπόλοιπα.
(4) Έχουν συμμετάσχει στη διοργάνωση τουλάχιστον 6 δράσεων από τις παραπάνω ως μέλη του Ομίλου Εργασίας.
(5) Έχουν πραγματοποιήσει 2 τουλάχιστον παρουσιάσεις σε θέματα του ενδιαφέροντός τους, μια στην Κοινότητα και μια παρουσία κοινού.
(6) Έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία ένα τουλάχιστον Ανιχνευτικό Εργαστήριο γνώσεων.
(7) Έχουν βοηθήσει ενεργά στην οργάνωση μιας δράσης προσφοράς με τη συμμετοχή της Κοινότητάς τους.

Οι αιτήσεις συμμετοχής, πρέπει να παραδοθούν μέχρι την Παρασκευή 20/06/2013 σωστά συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες στην Έφορο Κλάδου Ανιχνευτών Ζαπαντιώτη Λένα.

Οι συμμετέχοντες Ανιχνευτές θα χωριστούν σε Ομίλους Εξερεύνησης, οι οποίοι θα πρέπει:

– Να ακολουθήσουν πορεία με χάρτη και πυξίδα σε άγνωστη διαδρομή.
– Να διανυκτερεύσουν στο ύπαιθρο σε κατάλυμα που θα κατασκευάσουν με υλικά που θα βρουν εκεί.
– Να κάνουν κάποια τοπογραφική εργασία που θα τους ζητηθεί.
– Να μαγειρέψουν.
– Να δείξουν σωστά στοιχεία Προσκοπικής Τεχνικής στα θέματα:

– Ανίχνευση (εφόδια – υλικά, οργάνωση μετακινήσεων, συνεννόηση, παρατηρητικότητα, ασφάλεια).
– Σκαπανική (σχοινιά, κόμποι, συνδέσεις, κατασκευές, εργαλεία).
– Κατασκηνωτική (χώρος κατασκήνωσης, υλικά, εφοδιασμός).
– Πρώτες Βοήθειες και υγιεινή.
– Φυσικό περιβάλλον (μετεωρολογία, αστερισμοί, προστασία περιβάλλοντος).

– Να πραγματοποιήσουν μια σύντομη έρευνα του φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος της περιοχής.
– Να επιδεικνύουν σε κάθε στιγμή της εκδρομής Προσκοπικό Πνεύμα.

Κάθε Όμιλος Εξερεύνησης θα πρέπει μέσα σε 15 μέρες μετά την εκδρομή να παραδώσει στην Επιτροπή Εκδρομής φάκελο με το ημερολόγιο της εκδρομής και με τις ομαδικές και ατομικές εργασίες που θα ζητηθούν.

Η Επιτροπή Εκδρομής θα αξιολογήσει τη δουλειά των Ανιχνευτών και θα εισηγηθεί στον Περιφερειακό Έφορο, ο οποίος θα απονείμει τα διακριτικά Δάφνης στους επιτυχόντες και θα κοινοποιήσει τα ονόματά τους στην Εφορεία Κλάδου Ανιχνευτών της Γενικής Εφορείας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Έφορο Κλάδου Ανιχνευτών, Ζαπαντιώτη Λένα.

[spacer][/spacer]

[toggle title=”Σχετικές δημοσιεύσεις”]– Επιτυχόντες στην Εκδρομή “Εξερεύνηση Δάφνης” 2014[/toggle]