Κωδικός Ενότητας
Α4
Περιγραφή Ενότητας
Προσκοπική Τεχνική
Μέθοδος Υλοποίησης
Δια ζώσης
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων 
27/9/2020
Ημερομηνία Υλοποίησης
3 – 4/10/2020
Ώρα
Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2020 έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2020
Τόπος
Περιοχή Μίχα – Τσαπουρνιά
Υπεύθυνος Εκπαιδευτής
Τζόβολου Ιωάννα