ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                  

Πάτρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020                                                                                                                                                                                                                                        ΘΕΜΑ: : Επιτυχόντες Εκδρομής Εξερεύνησης Δάφνης
Σχετ: Κανονισμός Κλάδου Ανιχνευτών 6.4 Εκδρομή Εξερεύνησης Δάφνης, Κανονισμός Ασφάλειας Δράσεων 2.6 Εκδρομή Εξερεύνησης Δάφνης
Σχετ: Κανονισμός Κλάδου Ανιχνευτών 6.4 Εκδρομή Εξερεύνησης Δάφνης, Κανονισμός Ασφάλειας Δράσεων 2.6 Εκδρομή Εξερεύνησης Δάφνης

Η Επιτροπή Εκδρομής Εξερεύνησης Ανιχνευτών Δάφνης που διοργάνωσε την Εκδρομή Εξερεύνησης της ΠΕ Δυτικής Πελοποννήσου στις 12-13
Σεπτεμβρίου 2020 στον Ερύμανθο και η οποία αποτελείτο από τους

1. Αλέξανδρο Βανταράκη, Εφορο Κλάδου Ανιχνευτών ΠΕ Δυτικής Πελοποννήσου
2. Ιωάννη Γεωργουλά, Έφορο Οικονομικών και Ακίνητης περιουσίας ΠΕ Δυτικής Πελοποννήσου                                                                                                                      3. Αλέξανδρο Κατσένη, Έφορο Ναυτοπροσκόπων ΠΕ ΔυτικήςΠελοποννήσου
4. Αναστασία Κασομούλη, ΑΚΑ 2ου Πάτρας

αφού αξιολόγησε της ατομικές εργασίες, τις ομαδικές εργασίες κάθε Εξερευνητικού Ομίλου, την εργασία των συμμετεχόντων Ανιχνευτών και
Ανιχνευτριών κατά την διάρκεια της Εκδρομής Εξερεύνησης και την παρουσίαση των Εξερευνητικών Ομίλων, αποφάσισε κατά πλειοψηφία να
αξιολογήσει ως επιτυχόντες τους Ανιχνευτές και Ανιχνεύτριες:
Πάτρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020
1. Αργυρόπουλος Βασίλειος – 5ο Α/Π Πάτρας – ΑΠΤ 98055251
2. Λεωνιδόπουλος Αθανάσιος – 5ο Α/Π Πάτρας – ΑΠΤ 98055429
3. Αναστόπουλος Αριστοτέλης – 2ο Π Πάτρας – ΑΠΤ 98021227
4. Κουφοπαύλου Δανάη – 2ο Π Πάτρας – ΑΠΤ 98047954
5. Μητροπούλου Δήμητρα – 4ο Α/Π Αιγίου – ΑΠΤ 98031900
6. Καραΐσκος Μάνος – 4ο Α/Π Αιγίου- ΑΠΤ 98021762
7. Λοτσάρης Λεωνίδας – 6 Ν/Π Ρίου – ΑΠΤ 98043640
Τους παρακάτω Ανιχνευτές και Ανιχνεύτριες συγχαίρω προσωπικά και τους προτρέπω να Ανιχνεύουν ψηλότερα και ευρύτερα.
Οι ΑΚΑ που οι Ανιχνευτές και Ανιχνεύτριες τους ολοκλήρωσαν το Στάδιο “Δρω” με την επιτυχή συμμετοχή τους στην Εκδρομή Εξερεύνησης Δάφνης
καλούνται να υποβάλουν το Δελτίο Προόδου Ανιχνευτή προκειμένου να
τους απονεμηθεί η Διάκριση Ανιχνευτή Δάφνης.

Με Προσκοπικούς Χαιρετισμούς
Ισμήνη Κρεμμύδα
Περιφερειακή Έφορος Δυτικής Πελοποννήσου