Ολοκληρώθηκε το Εργαστήριο: “Α΄Βοήθειες”  στα Γραφεία του Ερυθρού Σταυρού στο Περιφερειακό Τμήμα Πάτρας.