Οι Κανονισμοί του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων είναι τα κείμενα που καθορίζουν τους όρους και τον τρόπο με τον οποίον παίζουμε το Προσκοπικό παιχνίδι σε όλες της γειτονιές της Ελλάδας και σε όλες τις εκφράσεις της δραστηριότητάς μας, ως Ενήλικα αλλά και ως ανήλικα Μέλη. Απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικα μέλη του Σ.Ε.Π.

Οι Κανονισμοί απορρέουν από τον Οργανισμό του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, που είναι το κείμενο με το οποίο αναγνωρίζει η Ελληνική Πολιτεία τις Αρχές του Προσκοπισμού, όπως καθορίζονται από την παγκόσμια διακήρυξη των Αρχών του Προσκοπισμού και τις αποφάσεις των Οργάνων του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων.

Tεύχος 1, Βασικές Διατάξεις

Tεύχος 2, Κανονισμός λειτουργίας Γενικής Συνέλευσης

Τεύχος 3, Κανονισμός Λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου

 Τεύχος Γ, Προσκοπικοί Κλάδοι, Οργάνωση και Λειτουργία Κλάδων – Γενικές Διατάξεις

Τεύχος 4, Κανονισμός Κλάδου Λυκοπούλων

Tεύχος 5, Κανονισμός Κλάδου Προσκόπων

Tεύχος 6, Κανονισμός Κλάδου Ανιχνευτών

Tεύχος 7, Κανονισμός Λειτουργίας Προσκοπικών Δικτύων

Tεύχος 8, Κανονισμός Διοίκησης

Τεύχος 9, Κανονισμός Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ενηλίκων Μελών ΣΕΠ

Τεύχος 10, Κανονισμός Ασφάλειας Δράσεων

Tεύχος 11, Κανονισμός Λειτουργίας ΕΚΣ

Τεύχος 12, Κανονισμός Παλαιών Προσκόπων

Τεύχος 13, Κανονισμός Στολών και Διακριτικών

Tεύχος 14, Κανονισμός Ηθικών Αμοιβών

Tεύχος 15, Κανονισμός Αρωγών Μελών

Τεύχος 16, Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και Ελέγχου

Tεύχος 17, Κανονισμός Λειτουργίας Προσκοπικού Πρατήριου

Tεύχος 18, Κανονισμός Ακίνητης Περιουσίας

Tεύχος 19, Κανονισμός Προσκοπικών Κέντρων

Τεύχος 20, Κανονισμός Χρήσης Αυτοκινήτων ΣΕΠ

Tεύχος 21, Κανονισμός ασφάλειας κτηρίου Κεντρικής Διοίκησης Σ.Ε.Π.

Τεύχος 22 Κανονισμός Λειτουργίας Εξελεγκτικής Επιτροπής

Τεύχος 23 Κανονισμός Εικόνας, Εξωστρέφειας & Επικοινωνίας