Μια φορά Πρόσκοπος, πάντα Πρόσκοπος

Από πού ξεκινήσαμε;

Στην Ελλάδα, από τις αρχές της δεκαετίας του 1930 χρησιμοποιείται ο όρος «Παλαιός Πρόσκοπος». Το 1937 εμφανίζεται ο «Σύνδεσμος Παλαιών Προσκόπων Πειραιά», στην κατοχή λειτουργεί παρανόμως ο «Όμιλος Παλαιών Προσκόπων» (Κ. Μελάς, Κ. Φακίδης, Γ. Ζαλοκώστας) και το 1946 επανιδρύεται (λειτουργούσε και προπολεμικά) η Ένωση Παλαιών Προσκόπων «Πάρνης» της 9ης Αθηνών (Αγγ. Φέτσης).

1952: Έχουμε αφήσει πίσω μας το 2ο Παγκόσμιο και τον εμφύλιο… η Ελλάδα ανασυντάσσει τις δυνάμεις της… το Σ.Ε.Π. ζητάει τη ψήφιση του Νόμου 2091/1952 (Φ.Ε.Κ.112, Α΄, 26-4-1952) «Περί Ιδρύσεως Ενώσεων, Οργανώσεων ή Συλλόγων Παλαιών Προσκόπων».

Πρώην βαθμοφόροι και Ενήλικα Στελέχητης Προσκοπικής Κίνησης που είναι τώρα ώριμοι και δραστήριοι πολίτες με χρήσιμη προσκοπική και κοινωνική πείρα, σηκώνουν τα μανίκια με σκοπό να υποστηρίξουν μεόλες τους τις δυνάμεις, νέα Προσκοπικά Συστήματα αλλά και παλαιότερα που τώρα ανασυγκροτούνται. Έτσι, γεννιέται, το 1954, η Κεντρική Επιτροπή Παλαιών Προσκόπων Ελλάδος, μια από τις πρώτες, πιο δραστήριες και δυναμικές επιτροπές του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων.

Με τα παραπάνω ιδρύθηκαν οι πρώτες Ε.Π.Π. με πρώτη την Ε.Π.Π. Νίκαιας-Κορυδαλλού. Μεγαλύτερη ώθηση στην ίδρυση Ε.Π.Π. δόθηκε με τον «Κανονισμό Παλαιών Προσκόπων» (Κ.Π.Π.) του 1976.

Ταυτόχρονα, αρχίζουν οι συζητήσεις για τη δημιουργία μιας διεθνούς οργάνωσης Παλαιών Προσκόπων και Οδηγών, οι οποίες ευοδώθηκαν στις 25 Οκτωβρίου (Ημέρα Διεθνούς Φιλίας) του 1953, στην ιδρυτική συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως της «Διεθνούς Φιλίας Παλαιών Προσκόπων και Οδηγών» (I.S.G.F. από το 1996), που έγινε στη Λουκέρνη της Ελβετίας με σκοπό:

«να βοηθά τους Παλαιούς Προσκόπους και Οδηγούς να διατηρούν ζωντανό το πνεύμα της Προσκοπικής και Οδηγικής Υπόσχεσης και Νόμου στην ιδιωτική τους ζωή, να μεταφέρουν το πνεύμα αυτό στις κοινωνίες που ζουν και εργάζονται και να βοηθούν ενεργά τον Προσκοπισμό και τον Οδηγισμό στις κοινωνίες, στις χώρες τους και σε ολόκληρο τον κόσμο, χωρίς να ξεχνούν τις υπόλοιπες υποχρεώσεις τους».

Δεκαπέντε χώρες αποτέλεσαν τα ιδρυτικά μέλη της I.S.G.F., μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, την οποία εκπροσώπησε ο Έφορος Συνδέσεως των Ελλήνων Προσκόπων εν Ελβετία, Ε. Ιωαννίδης,και ο οποίος υπέγραψε την ιδρυτική διακήρυξη της I.S.G.F. εκ μέρους του Σ.Ε.Π.και της Ε.Π.Π. «Πάρνης». Από το 1980, η Ελλάδα εκπροσωπείται στην I.S.G.F. απότην «Επιτροπή Συνδέσεως Παλαιών Προσκόπων και Οδηγών Ελλάδος» (Ε.Σ.Π.Π.Ο.Ε.) στο Δ.Σ. της οποίας μετέχουν 3 μέλη της Κ.Ε.Π.Π.Ε. και 3 μέλη του «Τμήματος Συνεργασίας Παλαιών Οδηγών» (Τ.Σ.Π.Ο.), με τους Προέδρους τους να εναλλάσσονταιστις θέσεις του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Ε.Σ.Π.Π.Ο.Ε. ανά διετία.

Πως προχωράμε;

Συσπειρωμένοι κοντά στα Συστήματα και τους Περιφερειακούς Εφόρους, με κύριο σκοπό την υποστήριξη των παιδιών μας, των Λυκόπουλων, των Προσκόπων, των Ανιχνευτών μας και των μελών των Κοινοτήτων και στους έξι (6) Τομείς Προσκοπικού Έργου, παράλληλα με την οικονομική ενίσχυση των Συστημάτων και των Εφορειών.

Ακολουθούν οι ευρύτεροι σκοποί μας ως Παλαιοί Πρόσκοποι που είναι οι: κοινωνική προσφορά, συμμετοχή στη διαδικασία της συνεχούς εκπαίδευσης και της αλληλεγγύης μεταξύτων ηλικιακών ομάδων του Σ.Ε.Π. και όχι μόνον, καταγραφή της ιστορίας του ελληνικού Προσκοπισμού, εντός κι εκτός Ελλάδος, αύξηση της κοινωνικής αποδοχής και της διεισδυτικότητας του Προσκοπισμού στις τοπικές κοινωνίες, και δυνατότητα στα μέλη να βιώνουν μέσα από τις δράσεις τους το προσκοπικό παιχνίδι και ωςενήλικες.

Που θέλουμε να φτάσουμε;

Ο στόχος για την επόμενη πενταετία είναι, μ’ ένα συνεχές προσκλητήριο από την Κ.Ε.Π.Π.Ε., να πλαισιώσουν τις Ενώσεις Παλαιών Προσκόπων υπεύθυνοι πολίτες, άντρες και γυναίκες, που έζησαν τον Προσκοπισμό σε κάποια φάση της ζωής τους, τον αγάπησαν, και επιθυμούν τώρα να του προσφέρουν μέρος του ελεύθερου χρόνου τους δουλεύοντας εθελοντικά για την υποστήριξη της μεγαλύτερης στον κόσμο Κίνησης Νέων, μέσα στα πλαίσια που ορίζουν το όραμα του Ιδρυτή, το Σ.Ε.Π. και η I.S.G.F.

Οι καιροί είναι δύσκολοι, οι απαιτήσεις όλο και αυξάνονται, ο καθένας και όλοι μαζί μπορούμε με το προσωπικό μας παράδειγμα, να προσφέρουμε ως ενήλικοι τις γνώσεις και τις δεξιότητές μαςγια να μεγαλώσουμε αισιόδοξους, υγιείς και υπεύθυνους πολίτες, αλλά και εμείς να ξαναμπούμε στο ενήλικο, προσκοπικό παιχνίδι με τους δικούς μας όρους πλέον!

Ελάτε μαζί μας, μια δοκιμή θα σας πείσει!