Αγαπητοί μου,

Η νέα Προσκοπική χρονιά ξεκινάει και για τον καλύτερο συντονισμό των εκπαιδεύσεων μας θεωρούμε σκόπιμο να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να σας ενημερώσουμε για διάφορα θέματα της Εκπαίδευσης και την λειτουργία των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων.

Από τον Σεπτέμβριο 2017 έως τον Αύγουστο 2018 θα υλοποιηθούν μόνον Εκπαιδευτικές Ενότητες όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Βαθμοφόρων και αυτό σημαίνει ότι δεν θα προγραμματιστούν και ανακοινωθούν Σχολές Αρχικής, Βασικής, Κατασκηνωτικής Τεχνικής και Μεγάλων Δράσεων. Κατ’ εξαίρεση έχουν ανακοινωθεί και θα υλοποιηθούν τον Οκτώβριο – Νοέμβριο οι Σχολές Διακριτικού Δάσους των Κλάδων.

Οι Ειδικές Εκπαιδεύσεις Ειδικοτήτων, Σκαπανικής, Περιβάλλοντος κ.λ.π. θα προγραμματιστούν βάσει των αναγκών των Περιφερειακών Εφορειών και θα ανακοινωθούν εντός του μηνός Οκτωβρίου.

Ο προγραμματισμός των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων θα γίνει ανά Περιφερειακή Εφορεία σε συνεργασία με την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε., αφού πρώτα καταχωρηθούν από τους Αρχηγούς Συστήματος τα Προσωπικά Πλάνα Εκπαίδευσης για τους Βαθμοφόρους τους. H καταχώρηση των Προσωπικών Πλάνων Εκπαίδευσης γίνεται μέσα από το πρόγραμμα: http://www.e-sep.eu/esep/  2η επιλογή στο δεξιά e Ευέλικτη Εκπαίδευση.

Ως γενικός κανόνας ισχύει ότι το πρώτο 4μήνο θα υλοποιηθούν ανά Π.Ε. οι Εκπαιδευτικές Ενότητες του Προπαρασκευαστικού Κύκλου και μετά θα ξεκινήσουν οι Εκπαιδευτικές Ενότητες του Κύκλου της Μεθοδολογίας και Κατασκηνωτικής Τεχνικής. Από τον Ιανουάριο του 2018 θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται οι Εκπαιδευτικές Ενότητες του Διακριτικού Δάσους για όλους τους Κλάδους (και του Προσκοπικού Δικτύου). Τον μήνα Οκτώβριο 2018 θα υλοποιηθούν και οι πρώτες Εκπαιδευτικές Ενότητες του Προσκοπικού Δικτύου που αφορούν το Μεγάλο Σύνθετο Ταξίδι (Κ6Δ και Κ7Δ).

Μέχρι σήμερα έχει διαπιστωθεί ότι οι 4 μήνες είναι αρκετός χρόνος για έναν Εκπαιδευόμενο να υλοποιήσει τις Εκπαιδευτικές Ενότητες του Προπαρασκευαστικού Κύκλου. Κατόπιν τούτου μέσα σε ένα εξάμηνο με οκτάμηνο το αργότερο μπορεί να ολοκληρώσει και τον Κύκλο Μεθοδολογίας.

Υπενθυμίζεται ότι η κάθε Εκπαιδευτική Ενότητα έχει το Στάδιο Εφαρμογής που πρέπει να ολοκληρώνει ο Εκπαιδευόμενος μετά την παρακολούθηση ΑΜΕΣΑ (το πολύ σε διάστημα 60 ημερών). Εάν δεν ολοκληρωθεί και το Στάδιο Εφαρμογής δεν έχει ολοκληρωθεί η Εκπαιδευτική Ενότητα. Τονίζεται ότι το Στάδιο Εφαρμογής είναι πιο σημαντικό από την παρακολούθηση. Π.χ. Στην Εκπαιδευτική Ενότητα Α4 2 Προσκοπική Τεχνική δεν φτάνει ο Εκπαιδευόμενος να πάει μόνο στο διήμερο. Πρέπει μετά την Εκπαίδευση, κατά το Στάδιο της Εφαρμογής και εντός διαστήματος 60 ημερών, να μάθει ότι δεν γνωρίζει και να καλύψει τα κενά που έχει στην Προσκοπική Τεχνική.

Στόχος είναι κάθε Βαθμοφόρος να εκπαιδευτεί τη χρονική στιγμή που τον εξυπηρετεί και να ακολουθήσει τα δικά του «Εκπαιδευτικά Βήματα». Ως εκ τούτου χρειάζεται οι Αρχηγοί Συστήματος που κάνουν αιτήσεις συμμετοχής σε Εκπαιδεύσεις για λογαριασμό των Βαθμοφόρων τους, να το γνωστοποιούν απαραίτητα και στους ίδιους. Είναι σημαντικό οι Εκπαιδευόμενοι να έχουν ενεργό συμμετοχή στην εκπαιδευτική τους διαδικασία.

Κρίνεται απαραίτητο οι αιτήσεις συμμετοχής σε μια εκπαίδευση να καταχωρούνται μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων. Επειδή δεν υπάρχει η δυνατότητα μηχανογραφικά να καταχωρούμε εκ των υστέρων αιτήσεις, για την τρέχουσα χρονιά δεν θα δοθεί καμία παράταση σε ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δεν θα γίνει κανένα Ενήλικο Μέλος δεκτό σε εκπαίδευση χωρίς να έχει καταχωρήσει ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής.

Αναφορικά με το κόστος και την οικονομική συμμετοχή στις εκπαιδεύσεις θα ακολουθήσει εντός των ημερών σχετική ανακοίνωση. Σημειώνεται δε ότι έγινε προσπάθεια αυτό να είναι μειωμένο, προκειμένου να καλύψουμε ακόμα πιο ουσιαστικά τις ανάγκες των Εκπαιδευομένων μας.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, όπως γνωρίζετε, η Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. έχει στελεχωθεί με τέσσερεις Εφόρους, οι οποίοι έχουν κατανείμει τις αρμοδιότητες τους με τέτοιο τρόπο, ώστε να σας εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στο παράρτημα της Ανακοίνωσης αυτής θα δείτε το αντικείμενα που έχει αναλάβει καθένας και με ποιον πρέπει να επικοινωνείτε για τα διάφορα εκπαιδευτικά θέματα που σας απασχολούν.

Τέλος στο παράρτημα της Ανακοίνωσης υπάρχει πίνακας που περιγράφονται οι εργασίες που πρέπει να γίνουν από τους Εφόρους Εκπαίδευσης Π.Ε., ώστε να προγραμματιστεί μια Εκπαιδευτική Ενότητα στην Π.Ε. Σας καλούμε να ακολουθήσετε τις οδηγίες που περιγράφονται και παράλληλα η Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. θα σταθεί συμπαραστάτης και αρωγός υποστηρίζοντας έμπρακτα τις προσπάθειες των Εφόρων Εκπαίδευσης Π.Ε., των οποίων ο ρόλος είναι εξόχως σημαντικός στην εκπαιδευτική διαδικασία. Εύχομαι σε όλους σας καλή εκπαιδευτική χρονιά.

Με Προσκοπικούς Χαιρετισμούς

Ζαχαρίας Α. Αντωνιάδης

Γενικός Έφορος

[info]  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 92_2017.pdf

[/info]