Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) συστήθηκε με το Νόμο 1066/1917, εδρεύει στην Αθήνα, αποτελεί ίδρυμα ιδιωτικού δικαίου, έχει χαρακτήρα κοινωφελή, μη κερδοσκοπικό και εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το Σ.Ε.Π. συνεχίζει την Προσκοπική Κίνηση που άρχισε στην Ελλάδα το 1910 και αποτελεί τη μόνη αναγνωρισμένη Προσκοπική Οργάνωση για την Ελλάδα. Το Σ.Ε.Π. είναι ιδρυτικό μέλος της Παγκόσμιας Οργάνωσης της Προσκοπικής Κίνησης που συνεστήθη το 1922.

Για την εύρυθμη λειτουργία του Σ.Ε.Π. η χώρα διαιρείται διοικητικά σε Περιφερειακές Εφορείες. Αποστολή των Εφορειών, είναι η παρακολούθηση και ο συντονισμός της Προσκοπικής εργασίας και της καλής λειτουργίας των Προσκοπικών Συστημάτων και Τμημάτων και η ανάπτυξη της Προσκοπικής Κίνησης στην περιοχή τους.

[info]Κανονισμός Λειτουργίας Σ.Ε.Π. – Τεύχος 1 Βασικές Διατάξεις              περισσότερα…

[/info]Σελίδα στο Facebook https://www.facebook.com/groups/167516549819/

Η Περιφερειακή Εφορεία Προσκόπων Δυτικής Πελοποννήσου είναι, συνεπώς, το αρμόδιο κλιμάκιο του Σ.Ε.Π., για τον συντονισμό των δράσεών του στην περιοχή της Αχαΐας, Ηλείας, Κεφαλονιάς και Ζακύνθου.

Περιφερειακή Έφορος
Κρεμμύδα Ισμήνη  –  pedpelop@sep.org.gr

Αναπληρωτής Περιφερειακός Έφορος
Μαραγκάκος Φάνης  –  pedpelopan@sep.org.gr

Βοηθός Περιφερειακός Έφορος Πάτρας
 patrapdpelop@sep.org.gr

Βοηθός Περιφερειακός Έφορος Αιγιάλειας

Καλαντζόπουλος Κώστας – arca.dpel@sep.org.gr

Βοηθός Περιφερειακός Έφορος Ηλείας-Ζακύνθου

Καραχάλιος Νίκος – pedpelopiz@sep.org.gr

Έφορος Διοίκησης
Νικολοπούλου Μαρία  –  efdioikpdpelop@sep.org.gr

Έφορος Οικονομικών & Ακίνητης Περιουσίας
Γεωργουλάς Γιάννης –  efoikpdpelop@sep.org.gr

Έφορος Προσκοπικού Προγράμματος
Κεφάλας Χάρης –  efprppedpelop@sep.org.gr

Έφορος Εκπαίδευσης
Τζόβολου Ιωάννα  –  efekpdpelop@sep.org.gr

Έφορος Κλάδου Λυκοπούλων
Κωστίνα Ηλέκτρα  –  eflykpdpelop@sep.org.gr

Έφορος Κλάδου Προσκόπων
Κυριαζής Γιώργος  –  efproskpdpelop@sep.org.gr

Έφορος Κλάδου Ανιχνευτών
Βανταράκης Αλέξανδρος –  efanpedpelop@sep.org.gr

Έφορος Ναυτοπροσκόπων
Κατσένης Αλέξανδρος  –  efnautpdpelop@sep.org.gr

Έφορος Παλαιών Προσκόπων
Αυγέρος Γιώργος  –  efpppdpelop@sep.org.gr

Έφορος Πληροφορικής
 efplirpdpelop@sep.org.gr

Έφορος Ανάπτυξης
Γιαννούλης Γιώργος  –
 efanaptidpelop@sep.org.gr 

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων

Γούβη Μαρία – efdimsxespedpelop@sep.org.gr

Προσκοπικό Κέντρο «Μίχα»
Περιφερειακή Εφορεία Προσκόπων Δυτικής Πελοποννήσου – pk_miha@sep.org.gr

Προσκοπικό Κέντρο «Μεσορρούγι»
Περιφερειακή Εφορεία Προσκόπων Δυτικής Πελοποννήσου  –  pk_mesorrougi@sep.o