Στο παρακάτω συνημμένο θα βρείτε το πρόγραμμα για το 3ο συνέδριο ΠΕ Δυτικής Πελοποννήσου.

3ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ