Στο πλαίσιο της άτυπης εκπαίδευσης, η Π.Ε. διοργάνωσε σεμινάριο για τα Ενήλικα Στελέχη του Κλάδου Ανιχνευτών που αφορούσε στο κομμάτι των ερευνών Κοινοτήτων και με ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας, τα Ενήλικα Στελέχη της παρακολούθησαν σεμινάριο με θέμα “Παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο Σ Ε Π.” με ομιλητή τον Παιδίατρο κ. Δημήτριο Παπαλάμπρου.

#scoutsofgreece
#pedpelop