Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 08/09/2020
A/A: 95 / 2020

Ανακοίνωση


Η συνεχιζόμενη πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση που βιώνουμε εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19, μας έχει αναγκάσει να διαφοροποιήσουμε σημαντικά την εν γένει λειτουργία του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων.
Στο πλαίσιο αυτό και λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων προληπτικών και περιοριστικών μέτρων της Πολιτείας και της απαγόρευσης συναθροίσεων πολιτών άνω των 50 ατόμων σε κλειστούς ή ανοικτούς χώρους για οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο, στη συνεδρίαση της 7ης Σεπτεμβρίου 2020, κατόπιν και σχετικής νομικής γνωμοδότησης, ομόφωνα αποφάσισε τη μετάθεση της διεξαγωγής της 44ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος Σ.Ε.Π. που είχε προγραμματιστεί για τις 19 Σεπτεμβρίου 2020, για το Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2020.
Ο τρόπος διεξαγωγής της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα) θα αποφασιστεί ανάλογα με τις συνθήκες που θα έχουν διαμορφωθεί και θα περιγράφεται αναλυτικά στην πρόσκληση που θα λάβουν τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης.
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 110 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 95_2020.pdf