Πληροφορίες για την δράση μπορείτε να δείτε στο Δελτίο Τύπου