Εδώ μπορείτε να βρείτε τους Κανονισμούς λειτουργίας του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) καθώς και ενημερωτικά έντυπα για τον Προσκοπισμού. Σύντομα θα προστεθεί και άλλο χρήσιμο υλικό (όπως παιχνίδια, τραγούδια, έντυπα κλπ.) που θα αφορά κάθε Τμήμα ενός Προσκοπικού Συστήματος.

line

Κανονισμοί λειτουργίας

Όλοι οι κανονισμοί λειτουργίας του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.)

line

Υλικό προβολής ΣΕΠ

line