Τα εικαστικά εκτύπωσης επισυνάπτονται σε ανοιχτά επεξεργάσιμα αρχεία. Όσα Προσκοπικά Κλιμάκια θέλουν να κάνουν χρήση του υλικού προβολής μπορούν:

–      να το κατεβάσουν (σε καλή ανάλυση για εκτύπωση) προσθέτοντας τα στοιχεία επικοινωνίας τους και να το τυπώσουν σε δικό τους προμηθευτή ή / και

–    να επικοινωνήσουν με την Κεντρική Διοίκηση (Μαρία Μπενά, τηλ. 210-7290097, email: mbena@sep.org.gr) και να ζητήσουν συγκεκριμένο αριθμό αντιτύπων (το φυλλάδιο διατίθεται στην συμβολική τιμή των 0,05€/τεμ. και η αφίσα 0,10€/τεμ.) ή

–    να επικοινωνήσουν με την Εφορεία Δημοσίων Σχέσεων Γ.Ε. (pr@sep.org.gr) ζητώντας να τους φτιάξει το δημιουργικό με τα στοιχεία που επιθυμούν, εάν δεν είναι εφικτό να το κάνουν τα ίδια.

[info] ΑΝ.101_1_Flyer_A5.pdf[/info][info] ΑΝ.101_2_Poster_A3.pdf[/info][info] ΑΝ.101_3_social_media.png[/info]