Η Σχολή αυτή αποτελεί μία πρακτική δοκιμασία, που έχει σκοπό να αξιολογήσει την ικανότητα των εκπαιδευομένων να χρησιμοποιούν σωστά και αποτελεσματικά… διαβάστε περισσότερα »

[info]Η Εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια:

“Εκπαιδευτική Συνάντηση Προσκοπικής Τεχνικής”

Ημερομηνία διεξαγωγής: 5/10/2014 (Κυριακή) από 10:00 έως 16:00
Τόπος διεξαγωγής: 6ο Σύστημα Αεροπροσκόπων Ρίου

“Εκδρομή Εξερεύνησης” (Εισαγωγική Εκπαίδευση και Προσκοπική Τεχνική)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 10/10/2014 (Παρασκευή) – 12/10/2014 (Κυριακή)
Τόπος διεξαγωγής: Περιοχή Μίχα – Τσαπουρνιά

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 25/9/2014 (Πέμπτη)
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 32 εκπαιδευόμενοι
Αρχηγός Σχολής: Μπιρλιράκη Βάσια
Κλιμάκιο οργάνωσης Σχολής: Γενική Εφορεία
Κόστος συμμετοχής: 20,00 €[/info]

j0405480Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα Ενήλικα Στελέχη του Σ.Ε.Π. που έχουν Εντολή Διοικήσεως, καθώς και τα Μέλη Προσκοπικών Δικτύων που έχουν απογραφεί οι ίδιοι και τα Κλιμάκια τους για τα έτη 2013-2014 & 2014-2015.

Τα Ενήλικα Στελέχη και τα Μέλη Προσκοπικών Δικτύων μπορούν να επιλέξουν την Εκπαίδευση που θέλουν να παρακολουθήσουν, ανεξάρτητα το που αυτά διοικητικά ανήκουν.

Προκειμένου ένα Ενήλικο Στέλεχος ή Μέλος Προσκοπικού Δικτύου να λάβει μέρος στην Εκπαίδευση θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά πλέον μέσω του e-sep (εφαρμογή e–Εκπαίδευση), η Αίτηση Συμμετοχής του από τον Αρχηγό Συστήματος ή τον Προϊστάμενο Έφορο.

Σε κάθε Εκπαίδευση προτεραιότητα έχουν οι Βαθμοφόροι οι οποίοι έχουν τα ανάλογα καθήκοντα, στα οποία απευθύνεται η εκάστοτε Εκπαίδευση και έχουν καταβάλει έγκαιρα την οικονομική συμμετοχή τους. Ανάλογα με το είδος της εκπαίδευσης ο αριθμός των συμμετεχόντων μπορεί να είναι μεταξύ των 12 έως 32 εκπαιδευομένων και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μεγαλύτερος.

Ειδικότερα για να συμμετέχει ένα Ενήλικο Στέλεχος του Σ.Ε.Π. στις Εκπαιδεύσεις θα πρέπει:

– Η Αίτηση Συμμετοχής του να αποσταλεί ηλεκτρονικά μέσω e-sep, σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες.

– Η Αίτηση Συμμετοχής προκειμένου να γίνει αποδεκτή από το σύστημα θα πρέπει να σημειωθούν τα απαραίτητα στοιχεία από το αντίγραφο του γραμματίου είσπραξης της Οικονομικής Υπηρεσίας Σ.Ε.Π. ή από το αντίγραφο κατάθεσης στο λογαριασμό υπ’ αριθμ. 362-002002-004018  (IBAN: GR 39 0140 3620 3620 0200 2004 018) της ALPHA BANK. Στην αιτιολογία θα αναγράφεται ο κωδικός της εκπαίδευσης, 52ΑΣΠΤ-ΕΠΩΝΥΜΟ όπως αυτός αναφέρεται στη σχετική στήλη του “Πανελληνίου Προγράμματος Εκπαιδεύσεων”. Για να ληφθεί υπόψη η Αίτηση Συμμετοχής θα πρέπει να έχει καταβληθεί ολόκληρο το προβλεπόμενο ποσό της οικονομικής συμμετοχής το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 20,00 € (σύμφωνα με την Εγκύκλιο 8/2013 του ΣΕΠ).

– Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής Εκπαιδευόμενου ισχύουν τα παρακάτω σχετικά με την επιστροφή της οικονομικής συμμετοχής:

Όταν η ακύρωση γίνει 15 ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη της Εκπαίδευσης επιστρέφεται το σύνολο των καταβεβλημένων χρημάτων στον Εκπαιδευόμενο.

Όταν η ακύρωση γίνει 7-14 ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης της Εκπαίδευσης επιστρέφεται το 70% των χρημάτων της συμμετοχής.

Όταν η ακύρωση γίνει σε λιγότερο από 7 ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη της Εκπαίδευσης τότε, για διαχειριστικούς λόγους λειτουργίας της, παρακρατείται το σύνολο των καταβεβλημένων χρημάτων από τον Εκπαιδευόμενο.

– Ο αριθμός των συμμετεχόντων σε κάθε Εκπαίδευση, όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως, δεν μπορεί να ξεπερνά τον αριθμό των 32 ατόμων εκτός αν λόγω του είδους της Εκπαίδευσης ο αριθμός αυτός είναι μικρότερος. Για την επιλογή των συμμετεχόντων σε κάθε Εκπαίδευση τηρείται από το αρμόδιο Προσκοπικό Κλιμάκιο ή την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. σειρά προτεραιότητας, βάσει της ημερομηνίας υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής που είναι οικονομικά τακτοποιημένη και των προσκοπικών καθηκόντωνΠροηγούνται οι Αρχηγοί Τμημάτων του Κλάδου και ακολουθούν οι Υπαρχηγοί Τμημάτων του Κλάδου για τις Εκπαιδεύσεις των Κλάδων και Ειδικοτήτων και στη συνέχεια ακολουθεί κάθε άλλο Ενήλικο Στέλεχος που έχει εμπρόθεσμα σύμφωνα με τα προηγούμενα κάνει την Αίτηση του. Περισσότεροι του ενός Βαθμοφόροι του ιδίου Συστήματος ή Κλιμακίου περιλαμβάνονται στους συμμετέχοντες μόνο εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός 32 ή όποιος άλλος μικρότερος έχει οριστεί.