Περήφανη Π.Ε. Δυτικής Πελοποννήσου.
Παλιοί και νέοι πτυχιούχοι Διακριτικού Δάσους!!
Συγχαρητήρια στα Ενήλικα Στελέχη – νέους πτυχιούχους της Περιφέρειας μας!