Τουρνουά ποδοσφαίρου

Τουρνουά ποδοσφαίρου Ανιχνευτών & Ενήλικων Στελεχών Πάτρας (Νοέμβριος 2014)Τουρνουά ποδοσφαίρου Ανιχνευτών & Ενήλικων Στελεχών Πάτρας (Νοέμβριος 2014)Τουρνουά ποδοσφαίρου Ανιχνευτών & Ενήλικων Στελεχών Πάτρας (Νοέμβριος 2014)Τουρνουά ποδοσφαίρου Ανιχνευτών & Ενήλικων Στελεχών Πάτρας (Νοέμβριος 2014)Τουρνουά ποδοσφαίρου Ανιχνευτών & Ενήλικων Στελεχών Πάτρας (Νοέμβριος 2014)Τουρνουά ποδοσφαίρου Ανιχνευτών & Ενήλικων Στελεχών Πάτρας (Νοέμβριος 2014)Τουρνουά ποδοσφαίρου Ανιχνευτών & Ενήλικων Στελεχών Πάτρας (Νοέμβριος 2014)