Εκδρομή 3ης Αγέλης Λυκοπούλων Πάτρας

Εκδρομή 3ης Αγέλης Λυκοπούλων Πάτρας στο Προσκοπικό Κέντρο Μίχα-Τσαπουρνιά (Δεκέμβριος 2014)Εκδρομή 3ης Αγέλης Λυκοπούλων Πάτρας στο Προσκοπικό Κέντρο Μίχα-Τσαπουρνιά (Δεκέμβριος 2014)Εκδρομή 3ης Αγέλης Λυκοπούλων Πάτρας στο Προσκοπικό Κέντρο Μίχα-Τσαπουρνιά (Δεκέμβριος 2014)Εκδρομή 3ης Αγέλης Λυκοπούλων Πάτρας στο Προσκοπικό Κέντρο Μίχα-Τσαπουρνιά (Δεκέμβριος 2014)Εκδρομή 3ης Αγέλης Λυκοπούλων Πάτρας στο Προσκοπικό Κέντρο Μίχα-Τσαπουρνιά (Δεκέμβριος 2014)Εκδρομή 3ης Αγέλης Λυκοπούλων Πάτρας στο Προσκοπικό Κέντρο Μίχα-Τσαπουρνιά (Δεκέμβριος 2014)