Εκδρομή 6ης Κοινότητας Ανιχνευτών Ρίου

Εκδρομή 6ης Κοινότητας Ανιχνευτών Ρίου στο Προσκοπικό Κέντρο Μίχα-Τσαπουρνιά (Οκρώβριος 2013)Εκδρομή 6ης Κοινότητας Ανιχνευτών Ρίου στο Προσκοπικό Κέντρο Μίχα-Τσαπουρνιά (Οκρώβριος 2013)Εκδρομή 6ης Κοινότητας Ανιχνευτών Ρίου στο Προσκοπικό Κέντρο Μίχα-Τσαπουρνιά (Οκρώβριος 2013)Εκδρομή 6ης Κοινότητας Ανιχνευτών Ρίου στο Προσκοπικό Κέντρο Μίχα-Τσαπουρνιά (Οκρώβριος 2013)Εκδρομή 6ης Κοινότητας Ανιχνευτών Ρίου στο Προσκοπικό Κέντρο Μίχα-Τσαπουρνιά (Οκρώβριος 2013)Εκδρομή 6ης Κοινότητας Ανιχνευτών Ρίου στο Προσκοπικό Κέντρο Μίχα-Τσαπουρνιά (Οκρώβριος 2013)Εκδρομή 6ης Κοινότητας Ανιχνευτών Ρίου στο Προσκοπικό Κέντρο Μίχα-Τσαπουρνιά (Οκρώβριος 2013)Εκδρομή 6ης Κοινότητας Ανιχνευτών Ρίου στο Προσκοπικό Κέντρο Μίχα-Τσαπουρνιά (Οκρώβριος 2013)Εκδρομή 6ης Κοινότητας Ανιχνευτών Ρίου στο Προσκοπικό Κέντρο Μίχα-Τσαπουρνιά (Οκρώβριος 2013)Εκδρομή 6ης Κοινότητας Ανιχνευτών Ρίου στο Προσκοπικό Κέντρο Μίχα-Τσαπουρνιά (Οκρώβριος 2013)Εκδρομή 6ης Κοινότητας Ανιχνευτών Ρίου στο Προσκοπικό Κέντρο Μίχα-Τσαπουρνιά (Οκρώβριος 2013)