Από την επίσκεψη του Π.Ε. , της Βοηθού Π.Ε., του Εφόρου Οικονομικών και του Εφόρου
Εκπαίδευσης της Περιφερειακής μας Εφορείας στο 1 Σ/Ν.Π. Ζακύνθου την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου.

#proskopoi
#proskopoidytikispeloponnisou
#perifereiadytikispeloponnisou
#scoutsofgreece